Råndalen

Kategori: By

Koordinater: 62.239569, 13.341677

Information om Råndalen

Råndalen
Text hämtad i skriftserien Hede socken förr och nu, nr 18

Råndalen har i det här häftet behandlats som en ganska ung by, men dess historia går nog ett par århundraden tillbaka. Folk hämtade vad de behövde där det fanns, och i Råndalen fanns fina slåttermarker och gott fiske i vattnen. Fast bebyggelse kan ha funnits i början av 1700-talet, alltså långt innan den som utpekats som förste bebyggare, Pehr Mårtensson, kom dit. Naturtillgångarna gav upphov till tvister, som man kan läsa om i domböcker. En som verkligen ägnar sit åt sådant är Erik J. Bergström, och sommaren 1999 utkommer en bok av honom om Glöte. Eftersom råndalen haft mycket med Glöte-borna att göra genom åren är den att rekommendera för Råndalsborna också. De här små häftena ger inte utrymme för långa aktstycken utan vi har försökt bena upp ägoförhållanden och släktskap bl.a. genom att läsa gamla handlingar, som Evert Amundsson och Herbert Kvarnström sökt reda på.

En tillgång byn ägde var ett kalkbrott med ugn. Kalkugnen finns en bit från Brändström-Larssons gård. Där brändes den kalk som behövdes för om- och tillbyggnaden av Hede kyrka på 1770-talet.

För några år sedan arbetade en studiecirkel med uppgifter om byns historia och det materialet har vi fått låna.

Det har varit värdefullt och vi tackar för lånet. Där kan man utläsa sådant som är svårt att hitta utan lokalkännedom. Gårdarna har delats och sämjodelning är vanlig än i dag. Därför har byborna och många utbor en rad fastigheter, som man inte bebor, skogsmark t.ex. I mån av utrymme har vi tagit med fritidshus ägda av f.d. bybor.

Vårt hopp är att unga ska förstå hur Råndalen växt fram och kanske får större intresse att bevara byn.


Bildgallerier från Råndalen

Visa fler bildgallerier från Råndalen ›


Bilder och dokument från Råndalen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne