Örnabeckshults kvarn

Kategori: Kvarnverksamhet

Koordinater: 57.004586, 13.244263

Information om Örnabeckshults kvarn

Örnabeckshults kvarn var en av de större kvarnarna vid Nissan. Enligt hävderna skall den ha funnits redan under medeltiden. På 1600-talet omtalas den som en större bykvarn. Den ägdes gemensamt av bönderna i byn till år 1889 då den friköptes och sedan dess drevs privat.

Kvarnen eldhärjades 1903 men byggdes upp igen och fick nytt vattenhjul. Denna driftsform pågick till i början av 1920-talet då vattenhjulet ersattes av turbiner. Det gick åt mindre vattenmängd till dessa och Nissans vattenflöde förbi kvarnen hade starkt avtagit sedan pappersbruket kom till. Först 1942 elektrifierades kvarnen.
Förste privata ägaren var Johan Zakeus Salomonsson och hans hustru Inga Carlsdotter. Där fanns då nickesåg och två par kvarnstenar som drevs med vattenhjul. Salomonsson ersatte nickesågen med en cirkelsåg och ytterligare ett par kvarnstenar sattes in 1914.

År 1922 tog sonen Henning Johansson över driften och byggde bostadshus på kvarnplatsen. Han förbättrade kvarn och såg fortlöpande och byggde bl a till en våning. Hans son Ingemar hjälpte till på sin fritid.

Brödsädesmalning och sågning upphörde när Henning Johansson pensionerades 1963. Driften upphörde helt 1967. Under 1970-talet revs sågen och kvarnmaskinerna monterades ner. I dag finns endast stenfundamenten kvar.


Bilder och dokument från Örnabeckshults kvarn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Birgitta Holmén