Hedeviken

Kategori: By

Koordinater: 62.408521, 13.674675

Information om Hedeviken

Utdrag ur Kerstin Ljungbergs text i skriftserien Hede socken förr och nu, nr 16, och med tillägg av Bertil Westlund.

Viken har alltid legat vid ”stora vägen” och det märks på bebyggelsen. I Norra Viken ligger de äldsta gårdarna väl samlade till ett centrum varefter bebyggelse vuxit fram utefter vägen, företrädesvis den gamla vägen, bygatan. Och Sörviken har vuxit sedan bron kom till. Bebyggelsen är och har varit koncentrerad kring Vikarsjön, från början bestod den av Tre större gårdar, Nr. 1 Västbacken (nuvarande Nr. 2 Västgrind), Nr. 2 Oppstu (numera Nr.4) och Nr. 3 Jons även kallat Kroks (Numera Nr.8). Under 1700 talet blev gårdarna delade genom arv och köp, flera gårdar flyttades vid skiftet som blev klart i mitten av 1890 talet. Hedeviken som byn nu heter, fick sitt namn på 1870 talet när postens huvudkontor för Härjedalen flyttades hit, då man även fick telefonförbindelse utåt. Hedeviken finns omnämnt i ett dokument från 1270 talet, då hette byn Trosavik, dokumentet som finns i Köpenhamn och gäller gränsdragningar mellan Sverige och Danmark-Norge. Där var Tord från Trosavik omnämnd som sakkunnig.

Angående bynamnet har det under åren stavats lite olika, från Trasviken , Trosavik till Wijken, Wiken, Viken och nu Hedeviken. I  Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltida brev med utfärdandeort ”Baldanes”= Bollnäs socken år 1442, benämnes byn ”Trusuwiik”. Brevet: Elin Ödgirsdotter ger fullmakt till Sten Olsson i Trusuwiik Hede sn. att på hennes vägnar återkräva hennes fäderne ”Sodha”, nu Sododalen gård Hede sn., vilken hennes far Ödgir sålt 1397 och undandragit sina arvingar. ”Til ytermero intyygh oc witne bedis jac biskedhelix manz miins husbonda herra Martens kirchioherra i fornemnde baldanes insighle a rygge mine tesse oppno brevwe”.

Hedeviksgårdarna brukade följande fäbodvallar, Våndstötvallen, Nupdalsvallen, Finktjärnvallen, Finkåsvallen, Stygghållan, Nyhållan, Tumsjövallen, Gammelvallen samt på Bergtrakten, Bergvallen och Vikarvålvallen.

Det finns även ett s.k. ödesböle efter vägen mot Bergvallen, så vitt man vet finns ingen datering på stället. Runt Vikarsjön finns ett antal stenåldersgravar och boplatser kartlagda, även från järnåldern samt många fångstgropar och blästerugnar.

På andra sidan sjön ligger Sörviken eller som man säger, ”Sörsia”, som man hittar under platsen Sörviken.

Mycket i den dialekt som talas här påminner om den tid Härjedalen hörde till Norge.

Eftersom den numera rikskända platsen Henvålen inte tillhör Hede socken utan Vemdalens socken, och att regelverket säger att ingen plats får registreras som inte tillhör det område som redaktören representerar, men att Henvålens förste bebyggare kom från Hedeviken, nämligen Sven Persson och hans familj, och att deras ättlingar och efterföljare haft mest kontakt med Hede, detta gör att intresset för Henvålen är stort, om dessa nybyggare och deras strapatser. Det material som samlats in kommer att redovisas 2017 i ”Hede Socken förr och nu”, utgivare Hede Hembygdsförening.


Bilder och dokument från Hedeviken

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i HedevikenBebyggelselämning
Fritidshus

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne