Hultna

Kategori: Torp

Koordinater: 57.904437, 15.382900

Information om Hultna

Hultna är det gemensamma namnet på två stugor. Den nordligaste betecknar vi som torpet Hultna och den sydligaste som stugan Hultna. Torpet är den äldsta bebyggelsen av de två.

Båda är idag upplåtna till fritidsboende och hör till Njärvehult Södergård.På platsen finns torpet Hultna och närmast vägen stugan Hultna. Det är för närvarande något oklart, hur bebyggelsen har varit vid torpplatsen. I kyrkoböckerna kan man inte läsa ut hur boendet varit. Det torde vara klart, att den nordligaste byggnaden är den äldsta bostaden, torpet, med härledning från mitten av 1700-talet. Detta styrks också av bebyggelseinventeringen från 1989, där denna byggnad betecknas som 1700-tal.

Den södra bostadsbyggnaden betecknas som ”stugan Hultna”. Den beboddes enligt kyrkböckerna först 1911, men är enligt bebyggelseinventeringen uppförd under 1870-1890-tal. Stugan är tämligen stor, vilket inte var vanligt under 1800-talet. Några uppgifter om att den skulle vara tillbyggd finns inte för närvarande.

Beträffande den sistnämnda bostaden så bodde Rickard Lövgren där från mitten av 1960-talet fram till sin död i slutet av 1990-talet.

I Länsstyrelsens bebyggelseinventering från 1989 uppges följande och då avses både torpet och stugan:

1 bostad, 1 våning byggt 1870-1890-tal
1 svinhus, 1 ” ” 1920-1930-tal
1 ladugård, 2 ” ” c 1890-tal
1 bostad, 1 våning ” 1700-tal
1 bod, 1 ” 1800-tal

Åkerarealen lär enligt uppgift ha varit 2.7 hektar.


Bilder och dokument från Hultna

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson