Häggarp.

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.912192, 15.387639

Information om Häggarp.

Häggarp låg inne i skogen mellan torpen Hultna och Stensätra, ca 1 kilometer väster om Kisavägen mittför sjön Narven. En mindre väg gick in från Kisavägen. Den är i sin senare del nydragen. Den gamla infarten är i det närmaste igenvuxen. Det fanns också gångstigar norrut till Stensätra och västerut till Fällstugan. Det finns fortfarande kvar spår av dessa. Runt torpet finns tydliga spår efter tidigare odlade åkrar. Slåttermader finns väster och norr om torpet. Åkerarealen lär ha varit 2.2 hektar.

1955 blev torpet öde.Av husen finns idag inget annat kvar än grundstenar, jämte en till hälften nerrasad timmerbod sydoöst om boningsgrunden. Torpstugan revs 1961 och återuppbyggdes i Marek, Asby.

De först skrivna på torpet var Johan Persson, 1713-1770, och hans hustru Carin Persdotter, född 1724. De gifte sig 1747 och flyttade från Njärvehultstugan 1765 till Häggarp med sina två barn. De sista brukarna var Anna och Bengt Germundsson, som flyttade därifrån 1955.


Bilder och dokument från Häggarp.

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson