Vikene

Kategori: By

By (Hemman) i centrala Brunskog.

Koordinater: 59.664377, 12.887372

Information om Vikene

By (Hemman) i centrala Brunskog. VIKENE. Källa: En bok om Brunskog.

Vikene var säkerligen en gammal gård redan 1503, som är första året den är omnämnd. Ägaren 1540 hette Elf i Viken och hade 8 öre i oxeskatt. År 1565 och även år 1568 blev gården bränd och plundrad av fientliga strövkårer på väg till Fryksdalen.

Inledningen till en skatt år 1601 lyder: »Register på den beskattning, som Hans F:n: (furstliga nåde hertig Karl) haver pålagt; nämligen för var häst eller oxe var bonde haver 4 öre och för var ko eller sto 2 öre och för var tunna sädesland 1 öre.

Och är op:tt (upptecknat) som här efter skrivet står Anno 1601: Brunskog S: Vikene Jacob 21 öre, Erik 16 öre». Jacob synes ha betalt skatt för 1 oxe, 5 kor och sju sädesland samt Erik i Vikene möjligen för 1 sto, 4 kor och 6 sädesland.

År 1613 i Älvsb. lösen erlade Bengt i Vikene 15 mark och Jacob i Vikene 12 mark.

I tionde från Vikene har kyrkoherden antecknat.: 1622: »Bengt i Vikene 2 öre»; 1623:
»Pål i Vikene V2 tt järn»; 1623: »Jacob i Vikene 1 skäppa korn».

1623: »Anders i Vikene 2 öre»; 1628: »Karin i Vikene 1f2 öre», »Per i Vikene, en dräng, 1/2 ,öre kopparmynt.» (1641). Ett flertal andra årtal och namn äro nämnda i anteckningar från Vikene. I hemmanets skattesedel 1641 ,äro både de gamla skatteposternas namn och då aktuella belopp utsatte i jordeboken.

Det heter: Vikene: 1 skatte: Årlige r. p. -:1:-;1 Tull p. -:2:-; 8 öre oxeskatt; 4:-:-; 1 m. humle -:2:93/5; 4 dagsverken -:24:-; 4 årlige h. 2:16:-; 4 Konungs h. -:25:14 2/3. .S:a 8 daler 7 öre. –
En andra skatt detta år var 4 daler, 17 öre och 9 penningar i boskapsskatt och en tredje var den årligen återkommande mantalsskatten, som jordeboken utskriver sålunda: »1/4 Jacob och hustru, 1 son, 2 döttrar: 2:16:-; 1/4 Anders Ebidem och hustru, 1 son: 1:16:-; 1/4 Pål ibidem och hustru, 1 inhyses: 1:16:-; 1/4 Hindrik ibidem och hustru, 11ejepiga: 1:16:-».

År 1713 uppgives mantalsskatten vara 9 ? daler av 18 personer och i kronoskatt är det 8 daler 7 öre. 8 daler 7 öre är skatte-summan även 1740, då mantalsskatten är 15 daler 8 öre av 36 personer.

För år 1769 finnes uppgift om hela antalet i Vikene bosatta personer, som var 104 i 17 hushåll.

Vid laga skifte 1839 uppmättes hemmanets areal, som befanns vara 1433,8 tunnland och därav skogsmark 997,7 tunnland.

Hemmanets åkerareal uppges år 1938 i taxeringslängd till 373,3 tunnland och samma längd uppger 42 brukningsdelar i hemmanet.
Två hundra invånare hade hemmanet år 1939, och 60 hushåll, som uppgives i församlingsboken.


Bilder och dokument från Vikene

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal