Mora gård

Kategori: Frälsehemman

Mora gård i socknens nordostligaste hörn. Första gången nämnd år 1275 då den skänktes av konung Valdemar, Birger Jarls son, till en av riddarna vid hovet. Gåvobrevet, som ännu finns kvar, är den äldsta bevarade handlingen från hela Villåttinge härad.

Visa karta
Mora gård
Koordinater: 59.190486, 16.904043

Information om Mora gård

Mora 1:1

Mora gård i vid Morasjön i Dunker anses vara socknens äldsta gård.  På gården finns en välbevarad rödfärgad 1700-talsbyggnad med brutet tak, som under en tid på 1800-talet inrymde skola innan den flyttades till Ekensholm. Mangårdsbyggnaden uppförd i slutet av 1700-talet, tillbyggd 1888, rest. och moderniserad 1945. Till gården hör också ekonomibyggnader uppförda 1905: Stall, ladugård, loge, magasin, vagnslider, svin och hönshus samt en stor arbetarbostad för flera familjer från omkring sekelskiftet 1900.

Här låg enligt domboken 1627 en ”squaltequarn” (Mora kvarn). Enl Bonniers familjelexikon: ”Den äldsta vattendrivna kvarntypen i Norden, med snedställda skovlar på en lodrät axel, som direkt driver kvarnstenen (löparen)”.

 

HISTORIK

Mora var kyrkohemman från slutet av 1200-talet fram till reformationen. Det donerades 1630 till G.G. Krail von Benenberg och innehades av dennes son och därefter av C. Beckersfeldt, under vars tid där fanns en sedermera nedlagd masugn. Gården gick under reduktion men utbyttes åter till frälse av greve Erik Lindskiöld år 1684. Den kom genom köp till kammarrådet Nils Schönberg och tillhörde 1735 C. Schönberg och hans  syskon samt kom i slutet av 1700-talet under samma ägo som Ekensholm.

Numera (1947) ägs gården av Holmens Bruks AB, Norrköping och jordbruket arrenderades sedan 1934 av lantbrukare Axel Edvard Hellberg  f. 26/2 1892 (son till Per Axel Hellberg o h h Ida, f. Eriksson).

Gift med Klara Katarina Pettersson f. 1/3 1895. Barn: Axel Lars Anders 19/9 1917 (gift med Marianne Elisabeth Johansson f. 6/9 1920 i Dunker), Lars Erik f. 10/7 1926, Karin Ingrid Solveig f. 25/7 1929.

Källa: Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd 1947 del II samt text ur pärm IAX ”Diverse om Dunker”, MHBF skåp 1.


Bilder och dokument från Mora gård

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Mora gård
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com