Ljungafors

Kategori: By

Koordinater: 57.507192, 13.110048

Information om Ljungafors

Svenljungas första industriområde låg vid Ljungafors. Under första hälften av 1900-talet var Svenljunga en utpräglad industriort. Flera av de industriverksamheter, som kom att sätta sin prägel på socknen, går tillbaka till slutet av 1800-talet och ännu längre, då det gäller tex garveriverksamheten. 1797 byggdes ett träsliperi av A. W. Gislow. I början av 1900-talet byggdes en större och en mindre kraftverksanläggning. Senare tillkom ett större sliperi, som sysselsatte ett 40-tal arbetare. Sliperiet byggdes så småningom ut och sysselsatte på 1920-talet ett 70-tal arbetare. Lungaforsfabrikerna: spinneri, väveri och trämassefabrik var de första betydande industrierna. Som en följd av dem kom det att byggas bostäder i närheten av dessa arbetsplatser. Bostäderna byggdes på båda sidorna om Ätran.

Fram mot ”Byn” låg det obebygda Prästagärdet, vilket avskärmade samhällsdelarna från varandra. Arbetarna på fabrikerna, ”Ljungaforsarna”, var inte alltid väl sedda framme i det ”borgerliga” samhället, eller byn, som den lilla tätorten kallades. Socialister och ligister var inga ovanliga uttryck, när det gällde den lite ”finare” delen av bybornas uppfattning om de fabriksarbetande ljungaforsarna. Det fanns en osynlig klyfta mellan fabriksarbetarna och byns hantverkare, företagare och affärsmän.

När det var dags att fira första 1 maj, gavs tillfälle för ljungaforsarna att visa upp sig för byborna, när de kom marscherande med röda dukar i täten. Arbetarrörelsen utvecklades tidigt bland arbetarna. Fackförening bildades och man stred för att få förbättringar i en hård vardag. Under storstrejken 1909 la man också ner arbetet här i Ljungafors. Industriområdet i Ljungafors sysselsatte under sin storhetstid närmare 200 personer. Trämassefabriken och yllefabriken eldhärjades sommaren 1930. Spinneriet och garn- och råmateriallagret, träsliperiet samt de båda kraftstationerna räddades.

Kooperationen kom tidigt till Svenljunga och kom att vara ett dominerande inslag i handelsverksamheten under 70 år. Det var ljungaforsarna, som blev pionjärer, när man i februari 1912 startade under primitiva förhållanden bygdens första kooperativa förening. Några personer anställda vid yllefabriken, hade samlats för att diskutera om en kooperativ sammanslutning. Föreningen fick namnet Handelsföreningen Kontant och första styrelsen bestod av: Martin Dahlén, Gustaf Kleist, Josef Falk, J.O. Eriksson och C. F. Almgren. Lokalen som skulle inrymma affären var den enklast tänkbara, ett minimalt skjul placerat utanför spinneriväggen. Det var endast de allra vanligaste förnödenhetsartiklarna, som fanns i lager. Butiken hölls öppen fredagskvällar och lördagseftermiddagar, då manexpedierade varor, som tidigare beställts. så småningom fick man en bättre lokal i nuvarande Ljungaforsvägen 1. Butiken drevs där till 1940.

Källa: Svenljungaboken


Bilder och dokument från Ljungafors

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i LjungaforsHandelsföreningar

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2