Norrby kyrka

Kategori: Kyrka

Som Upplands västligaste utpost mot Västmanland bara ett hundratal meter från landskapsgränsen Sagån, ligger Norrby kyrka. Den som kommer till kyrkan från Uppsalahållet har redan färdats någon mil genom Norrby församling förbi byarna Kärrbäck och Isätra.

Koordinater: 59.914613, 16.628776

Information om Norrby kyrka

Byn Varmsätra är ett befolkningscentrum. Den ligger dock vid en mindre väg drygt halvmilen mot öster. Varför har kyrkan kommit att byggas i sockens utkant vid Sagån och inte mer centralt? Det finns många exempel på att en sådan skärningspunkt varit ett viktigt centrum för kulthandlingar, handel och marknader. Bron över Sagån har i forna tider legat omedelbart sydväst om kyrkan. Norrby kyrka i sitt nuvarande skick ger intryck att vara byggd på 1800-talet. Men kyrkan innehåller medeltida murar. I samband med en grundlig restaurering 1960 gjordes en arkeologisk undersökning, där man kunde klarlägga kyrkans byggnadshistoria. Ursprungligen hade kyrkan ett ordinärt långhus med ett smalare, rakslutet kor. På vanlig plats fanns en sakristia, men den var sekundärt tillfogad, d.v.s. inte ursprunglig. Man fann en enkel grund till en äldre sakristia, möjligen av trä. Detta ger en antydan om att hela kyrkan varit byggd av trä i äldre skede. Det är nämligen onaturligt att en stenkyrka har en sakristia av trä, däremot finns exempel på motsatsen. I botten fanns ett väl trampat jordgolv och ovanpå detta ett brandlager. Man kan dra slutsatsen att hela kyrkan brunnit. Därefter har den medeltida stenkyrkan byggts. Valvpilastrarnas fundament låg nämligen ovanpå brandlagret. Vid den arkeologiska undersökningen kunde man också konstatera att kyrkan haft en västportal med omfattning av medeltida tegel. Även detta tyder på att kyrkan är senmedeltid. Västportaler förekommer inte i en sockenkyrka under äldre medeltiden. Uppgifterna är tagna ur Gunnar Redelius skrift om Norrby kyrka.


Bilder och dokument från Norrby kyrka

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Torbjörn Strandberg