Fjäll

Kategori: By

Hemman (By) i Mangskogs församling.

Koordinater: 59.777066, 12.766376

Information om Fjäll

Hemman (By) i Mangskogs församling. FJÄLL
Kartan över Fjäll är svårtolkad, men om man utgår från mantalslängden får vi följande fakta: Bengt med hustru, Knut med hustru och änkan Bengt Nilsson ägde halva Fjäll, Knut Erichsson var finne, gift med ”Änkans” dotter Kerstin Tyresdotter. Kerstins syster Karin stod i mantalslängden 1659, hennes plats övertogs 1661 av Anders Svenske. Om honom vet vi att han bodde på Nordgårdsstan.
Troligt är alltså, att Karin också kom från Nordgårdsstan, där alltså ovanstående ”Änkan” och Knut också hörde hemma. De ägde var sin ¼-del av Fjäll. Bengt ägde enlig Lindahl, norra delen av Fjäll. Knut ägde alltså den södra delen. Nordgårdsstan verkar vara den plats som var först i Nedre Fjäll, även om kvarnen också kom tidigt.

Sammanställt av Kenneth Larsson Mangskog.

Öppna karta ”Fjäll-Humsjön-Bjurbäcken 1641” nedan.


Bilder och dokument från Fjäll

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i FjällSoldattorp
Vattenkraftverk
Övrigt

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal