Hedbacken

Kategori: Torp

Koordinater: 59.848528, 12.573472

Information om Hedbacken

Koordinater (x/y) 6640988 / 1318896 RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 8×5 m (V-Ö) och ett spisröse, 0.6 m h. I området är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 280:1)

På vägen till Heden, ca 200 m ovanför Stenåsen går en stig till Hedbacken. Efter ca 450 m varslar man små och stora stenrösen som vittnar om att här har människor brutit mark.
50 m. längre fram finner vi resterna av bosättningen. Skorstensfundamentet och grunden är allt som finns kvar. En liten glänta med vildvuxna prydnadsbuskar, annars har skogen tagit över.
1933 lämnar den sista boende på Hedbacken stället. Britta Maria Olsdotter.
Hon flyttar till sin syster Kajsa vid Stockforsen i sö. Treskog.
Bosättningen Hedbacken fanns till i ca 80 år. Alla som bodde där under dess år tillhörde samma familj.
Olov Andersson f.26/12 1827 d.7/4 1909
H Anna Knutsdotter f.4/10 1827 d.5/10 1913
S Magnus f. 27/8 1849 (senare Magnus på Ryggstaberget)
D Cajsa f 17/3 1854
D Kjerstin f.7/5 1857
D Stina f.13/11 1858
D Britta Maria f.9/10 1860
D Märta f.4/11 1864
D Amalia f.14/4 1867
Olov Andersson kom från Söåsen och hans hustru Anna från Tobol.
(Torpinventeringen)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne