Alvare

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 57.252332, 18.589210

Information om Alvare

År 1570 nämns en Niells som ägare till Alvare och sedan förekommer andra namn under 1600-talet. Det är oklart var Alvare gård – eller som det tidigare hette Allfvere – ursprungligen låg. På 1701 års karta låg Alfvare gård på sin nuvarande plats men olika tecken tyder på att den tidigare legat närmare Husarve. Omkring 1700 torde gården ha delats i två parter där släkten efter Rasmus Persson (1648-1700) fortsatte på vad som i dag är Alvare 441 medan vad som troligen var hans bror Jakob Persson (1669-1717) bildade Alvare 447. Hemmanet klarade sig från att läggas under kronan så släkten måste ha haft det ganska bra. År 1749 utbröt emellertid en svår gårdsbrand som lade större delen av uthusbyggnaderna i aska. Att branden kunde få så stor omfattning berodde på att alla parter i gården var byggda så tätt i hop. Vid storskiftet 1815 fick därför Alvare 435, som avstyckats från Alvare 447, ett åläggande att flytta 200 m i östlig riktning där den fortfarande ligger. Alvare 422, som avstyckats från Alvare 441, flyttade i mitten av 1800-talet frivilligt till norra sidan av landsvägen. Alvare 441 flyttade sin manbyggnad till en ny plats ute mot vägen medan Alvare 447 låg kvar.


Bilder och dokument från Alvare

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad