Bråten-By

Kategori: By

By (Hemman) i norra Brunskog

Koordinater: 59.684781, 12.947626

Information om Bråten-By

By (Hemman) i norra BrunskogBRÅTEN. Källa: En bok om Brunskog.

Gården Bråten är nämnd i jordeboken för första gången år 1624 och kallas där skattenybygge.

I 1630 års jordebok är den upp-tagen som 1/8 hemman och ägdes då av kronan.
På 1620-talet nämner kyrkoherden en Knut i Bråten och antecknar 1639:
»Lasse Finne haver givit en riksdaler i sin sjukdom». Sedan har gården genom skatteköp blivit skattehemman, men när detta skedde är ej känt.

Gården Bråtens ägoområde finns med på en karta från år 1701. Den av kartans texter, som är om Bråten. lyder: »Litt D. Bråten l/8, som (kartbild) n:r 4 visar, bestående av oländige berg, kärr och moras med tallskog på höjderna och ung björkskog i dråger; förutom vid Fryksdals rå finnes ännu bråtskog av gran och björk».

I en urkund från Billeruds arkiv nämnes en Olof Jonsson och en Nils Olsson i Bråten, vilka år 1732 gjorde upp om kolning till Rinnefors hammare. Även Kyrkebyn och Bäckelid deltogo i uppgörelsen, som gällde att årligen kola »327 stavrum» (15 milor) på hemmanens gemensamma skog.

Två hushåll var det i hemmanet år 1769. För det ena hushållet uppges åtta medlemmar och för det andra sex.

År 1854 vid laga skiftet blev hemmanets areal uppmätt, och den befanns vara 598,6 tunnland och därav 504,2 tunnland i skogsmark. Åkerarealen uppges 1938 i taxeringslängden till femtiosex tunnland. Längden upptar fem hemmansdelägare och fem brukningsdelar.
År 1939 bodde fjorton personer i Bråten enligt församlingsboken, och de var fördelade på fyra hushåll.
Bråten är ett av de yngsta hemmanen i socknen men likväl mer än 300 år gammalt.


Bilder och dokument från Bråten-By

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Bråten-ByKallkälla
Ej definierat, se platsbeskrivning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal