Sörbäcks by, Sörbäck

Kategori: By

Sörbäck en liten by i SV delen av Norrby socken. Vid laga skifte 1860 fanns i byn 13 bondgårdar med 12 bönder. En bonde ägde två gårdar. I dag i början av 2000 finns här två verksamma bönder. Markerna är sammanslagna eller brukas av bönder utanför Sörbäck.

Koordinater: 59.879656, 16.679555

Information om Sörbäcks by, Sörbäck

Sörbäck – En by i Norrby socken. Boken om Sörbäcks by utgavs under 2017 och handlar om dess gårdar, släkter, boende på ägorna och tjänstefolk från laga skiftet på 1860-talet och framåt. Boken handlar också om indelta soldater, skomakare, smeder och om hur våra fäder levt från födelse till död. Författare Ann-Marie Olofsson. För kontakt: amolofsson@sheab.net


Bilder och dokument från Sörbäcks by, Sörbäck

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Sörbäcks by, Sörbäck
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Torbjörn Strandberg