Rosseln

Kategori: Å

Koordinater: 62.212376, 13.371584

Information om Rosseln

Rosseln, ”Rôssla” är ett biflöde till Rånden. Ån har sin upprinnelse i de höglänta och sjörika markerna sydväst om Råndalen. På annat håll i landet finns ett vattendrag som heter Russlebäcken vars namn kan härledas till ett verb russla ”rassla, skramla, väsnas” och det är väl inte orimligt att tro att även denna ås namn har samma rot.


Bilder och dokument från Rosseln

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Eriksson