Gröndalen

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.939231, 15.365160

Information om Gröndalen

Backstugan synes ha tillkommit omkring mitten av 1770-talet och bestått i ca 75 år till mitten av 1850-talet. Tre familjer och ett 15-tal personer har bott på platsen enligt kyrkböckerna.
Backstugan låg troligen i dalen mellan Högmålen och Korslycke, granne med torpet Strandsdal. Idag kan man se rester efter en husgrund och en nerrasad murstock, omgiven av gamla syrenbuskar, förvildade vinbärsbuskar och gamla körsbärsträd. Ca 50 meter sydost finns också rester av en vattenkälla. I omgivningen finns spår efter åkrar med stenrör. Ingen idag levande person kan med bestämdhet säga var backstugan har legat. Någon annan trolig plats på Sjöviks marker än ovan angiven har inte föreslagits.


Bilder och dokument från Gröndalen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson