Albert Dahlbergs Bryggeri

Kategori: Bryggeri

Visa karta
Albert Dahlbergs Bryggeri
Koordinater: 59.132574, 16.730116

Information om Albert Dahlbergs Bryggeri

Bryggmästare Lars Johan Albert Dahlberg kom till Malmköping 1885. Han bodde först i gård Nr 39 inom kvarteret Ordningsmannen, där hotell Fenix låg. (Idag, 2012, HSB-fastigheten vid torget).
Han beviljades tillstånd den 14 december 1891, att ”uti gården Nr 39 idka försäljning av maltdrycker till förtäring på stället”. I november 1893 kom Dahlberg till Gård Nr 43. På tomten fanns ett bostadshus vid Källargatan (senare nr 10) och inne på gården uppfördes ett nytt bryggeri. Gatan kallades allmänt Bryggarbacken. En byggnadsritning med ”Förslag till bryggeri att uppföras å tomten Nr 43 i Malmköping” saknar datum men är försedd med byggmästare Claes August Gustafssons namnteckning.

Den 13 mars 1894 anslöts en telefon med abonnentnummer 20 hos bryggare Dahlberg till Malmköpings ”vexelstation”.

Den 6 april 1895 blev Albert Dahlberg ägare till hela fastigheten, Gård Nr 43.
En samling flasketiketter från bryggeriet visar att tillverkningen omfattade olika ölsorter t.ex. äppleöl, lager och starköl samt läskedrycker såsom ”Tivoli-Champagne”.

Av bild (nr 1) som finns i HBFs fotoarkiv framgår att leveranserna kunde utföras med hästdragna vagnar. Produkter från Dahlbergs Bryggerier salufördes även via filialer i Flen och Katrineholm.
Sedan bryggeriet blivit försatt i konkurs köptes Gård 43 inkl. bryggeri av Södertälje Bryggeri AB den 2 januari 1906 och nu blev Dahlberg återförsäljare för Södertäljeföretaget.
Den 22 augusti samma år anlände det första godståget till Malmköpings station. Tåget medförde en vagnslast öl från Södertälje till bryggeriet.

Fastigheten såldes 1912 vidare till Bernhard Carlsson (Pivo-Kalle), som sedan hade speceriaffär vid Källargatan under många år. (Affärsrörelsen övertogs sedan av sonen Sven Karlsson). Bryggeriet har använts som lager först av speceributiken och senare av olika hyresgäster.

Under 1992 har bryggeriet renoverats och byggts om till förrådslokaler för boende i Färgaregården och ny radhusbebyggelse vid Källargatan. I samband med detta har samtliga fönster på byggnadens gavel och fasad mot Badhusgatan täckts över med ny väggbeklädnad. Speceriaffären och de sista smärre uthusen på gården revs på hösten 1991 för att lämna plats för de nya radhusen. Affären hade tidigare flyttats vid ett tillfälle för att medge breddning av Källargatan.

Källa: Nedtecknat av Sten Karlsson 1992-06-04.


Bilder och dokument från Albert Dahlbergs Bryggeri

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com