Lyckan

Kategori: Torp

Koordinater: 59.761305, 12.529685

Information om Lyckan

Utlagt torp under Sälboda, Ketterserud.
(OrtReg 1941)

Torplämning, utan synliga spår efter husgrunder men med rester av en jordkällare,
röjningsrösen och kulturväxtreliker.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 512:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne