Fardhem Prästänge

Kategori: Naturområden

Fardhem Prästänge är ett litet vackert änge.

Koordinater: 57.263720, 18.339949

Information om Fardhem Prästänge

Fardhem Prästänge är ett litet vackert änge.

En väg mittemot idrottsplatsen mellan prästgården och skolan leder ned till änget. Den del av änget som idag hävdas, ca 1,7 hektar, var helt igenvuxen då CKF under 1940-talet tog upp hävden igen. CKF skötte sedan änget under ca 50 år till 1993 då bygdegårdsföreningen tog över. Föreningen hävdar det på traditionellt sätt med fagning på våren med hjälp av skolbarnen, med slåtter under sommaren och på hösten rensas nedhängande och skadade grenar bort. Under eftersommaren betas änget av får eller hästar. I änget växer grovt hamlade askar, ek, björk och hassel samt hagtorn, rönn, olvon och apel. Träd och hasselbuketter växer enstaka eller i små grupper kring en större slätt i mitten. Marken är fuktig och vegetationen frodig. Här växer många orkidéer såsom brudsporre, hjälmnycklar, kärrknipprot, tvåblad, nattyxne, skogknipprot och flugblomster. Här växer också flera andra slåttergynnade arter som bland annat vårbrodd, darrgräs, brudbröd, gullviva och svinrot. I änget finns en rastplats med informationstavla, bord och bänkar. Änget är också en mötesplats för bygdens boende vid skolavslutningar, bröllop och barndop. Sedan några år tillbaka ordnar hembygdsföreningen på midsommarafton en enkel midsommar-fest här med bindning av midsommarstång, musik och ringlekar.


Bilder och dokument från Fardhem Prästänge

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lena Widén