Rösund (Herr-Rösund)

Kategori: Gård

Koordinater: 59.051499, 17.001062

Information om Rösund (Herr-Rösund)

Var arrendegård under Elghammar, Björnlunda.

Ur ”Svenska gods och gårdar” /Östra Södermanland från 1940:

Postadr.: Stjärnhov. Tel. 27 A
Areal: Total 125 har, därav 30 åker, 95 skog. Tax.v. 43.900.
Jordart: Ler- o. mossjord.
Skogsbest.: Barr- o. lövskog.
Manbyggn. uppf. 1866. Ekonomibyggn. uppf. 1935.
2 hästar, 2 oxar, 12 nötkreatur, 2 svin, 20 höns.
Äg.: Hertig Charles Louis d´Ortrante å Älghammar.
Arr.: Arvid K. Andersson f. 1889. Son till Gustav Andersson o.h.h. Augusta f. Malmström. Gift med Ida Vilhelmina f. Andersson. Barn: Allan f. 15, Astrid f. 18, Iris f. 21, Ingrid f. 25, Maj-Lis f. 30, Lennart f. 37.

Ur SÖDERMANLAND från 1947:

1/2 mantal. Taxeringsvärde 95.000.
Areal: 248,5 hektar varav åker 28, skog 183,5, betesmark 12,5, övrig mark 24,5.
Jordart: medelstyv till styv lera och dyjord. Arealen täckdikad.
Manbyggnaden uppförd på 1890-talet, innehåller 5 rum och kök.
Ekonomibyggnaderna uppförda: stall av okänd ålder, ladugård 1935 (inävndigt cementerad med gödselstad och urinbrunn), automatis vattenpump, mjölkmaskiner och kylrum m.m.), magasin, vagnslider, loge och hönshus 1923, svin- och hönshus.
Djurbestånd: 3 hästar (ardenner), 12-14 kor, 4 ungnöt, 1 tjur, svin och höns.

Historik:
Rösund om 1/2 mantal frälse omtalas första gången 1606, då tillhörande fru Vendla Neaf. Gården övertogs 1624 av hennes svåger, Johan Skytte (d. 1645), vars son Jakob Skytte (d. 1654) var ägare till den redan under faderns livstid, ehuru den ej är upptagen i hans rusttjänstdeklaration 1644. Icke desto mindre är han upptagen i jordeböckerna som ägare fjorton år efter sin död eller 1668. Året därpå possiderades hemmanet enligt samma källa fortfarande som frälse av regementsskrivaren Torsten Osenius (d. 1696), som enligt en annan uppgift skall ha tillbytt sig densamma från familjen Rosenhane. I själva verket lydde egendomen 1644 under Sparreholm och ingick 1650 i Shering Rosenhanes (d. 1663) byte med kronan, varefter den anslogs till militiestaten som boställe för regementsskrivaren vid Södermanlands regemente. Det är i denna egenskap Osenius innehade Rösund, vilket icke hindrade att det 1668 uppges ha av honom brukats som säteri och att det framgent redovisades som frälse.
Hemmanet skatteköptes dock enligt kammarkollegii brev 1760, men räntan var dock alltjämt anslagen till dess militära ändamål.
Numera tillhör Rösund 1 (Herr-Rösund) greve Gustaf d´Otrante på Elghammars säteri och arrenderas sedan 1937 av lantbrukare C.A. Andersson.
Lantbrukare Carl Arvid Andersson är f. 3.5.1889 å Hagstugan, Stigtomta, son till Gustaf A f. 1863 d. 1938 och hans hustru Augusta f. Malmström 1863 d. 1943; gift med Ida Andersson f. 25.5.1890 å Hagstugan, Bärbo, dotter till Fredrik A. och hans hustru Charlotta.
Barn: Allan f. 16.8.1915 (gift med Helga Hagberg), Astrid f. 19.2.1918 (gift med Artur Sundelius). Iris f. 11.4.1921 (gift med Nils Svensson), Ingrid f. 11.12.1925 (gift med Sven Erik Fredriksson), Maj Lis f. 11.10.1930, Lennart f. 5.9.1935.


Bilder och dokument från Rösund (Herr-Rösund)

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Rösund (Herr-Rösund)Stuga
Lägenhet (benämning på vissa gårdar)

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Åsa Tallberg