Rita

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 59.805920, 12.885767

Information om Rita

Rita ligger alldeles innanför gränsen till Sälsjön i Gräsmark. Flottningen från Mangskog ner till Värmeln började ofta här.
Torplämning, med två husgrunder varav en med spismursrester,en stenmur, röjningsrösen, röjda ytor och enväg.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal