Probbarp

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.878050, 15.446944

Information om Probbarp

Gården Probbarp låg ca 3 kilometer in på avtagsvägen österut från vägen Kisa-Österbymo vid Högbron. Efter sjön Narven går en avtagsväg österut. 1 kilometer in på denna går vägen över Probbarps gamla gårdsplan.

Namnet kommer, enligt gårdsnamnsforskaren Robert Norrby, från det gamla mansnamnet Probbe eller Prubbe, med ändelsen arp, som är den äldre skrivningen för torp. Han fann namnet Probbarp skrivet första gången år 1602.

Gården brukades till 1950, då gården blev öde. Byggnaderna revs och flyttades.Den 23 februari 1615 meddelade häradsrätten bevis, att torpet Probbarp byggdes på Herbergshults ägor under de trettio år, som gården var känd under kronan och bibehölls i jordeboken såsom ett kronotorp, även sedan kung Johan av gunst och nåd givit arvingarna till Herbergshult gården under skatte igen. Genom detta fick en arvinge Probbarp under skatterätt mot villkor, att vederbörande skulle erlägga förfallna utskylder/skatter.

Av detta kan man dra slutsatsen, att Probbarp tillkom under Gustav Vasas tid, troligen någon gång mellan 1530 och 1550, som en avsöndring från Herbergshult. Inledningsvis betecknades gården som kronotorp. År 1643 ska Probbarp ha sålts av kronan till överste Otto Schulman och tagits till militiehemman på Herbergshults ägor. Schulmans änka, Christina Posse, ärvde Probbarp vid makens död.

Under Christina Posses ägartid, strax före midsommar 1688, utbröt en kraftig eld på Probbarp. Vid tinget på hösten föredrogs en lista med värdering över vad som brunnit på ”Prubbarp”, som det stavades i dåvarande handlingar: ” 2 stugor med kammare och förstuga 170 daler, visthus 40 daler, två sädes- och mjölbodar 80 daler, 1 redskapsbod 30 daler, 1 hemlighus 9 daler, 1 portelider 12 daler, 1 fägård: 1 stall till 3 eller 4 hästar med skulle över 20 daler, 1 fähus 25 daler, 1 fårhus 15 daler, 1 loge med 2 golv 60 daler, foderlada 12 daler, 1 svinhus 7 daler, s:a 480 daler.” Texten är moderniserad.

Vid 1735-års jordrannsakan skrevs följande:
”En skattegård om ¼ dels mantal i rote 58 med en åbo. Fångtimmer och fälleskog men inget fiske. Kvarn men ingen såg samt ett risbygge.”

Ägare till gården var från 1860-talet Anders Erik Hansson och hans hustru Stina Johansdotter. De bodde aldrig på Probbarp, utan ägde del i och bodde på Attarp i Svinhult. De fick fyra barn, varav tre levde upp i vuxen ålder. Sonen Anders Petter Eriksson, född 1844, gifte sig 1873 med Charlotta Elionora Svensdotter, född 1843, från Hult. De flyttade till Probbarp samma år och blev ägare till gården. Makarna fick 5 barn, som överlevde barnaåren. Anders dog 1898 och Charlotta 1921 och Petrus. Sönerna Viktor, f 1877, och Ernst, f 1881 död 1950 i Haga, Tullerum, ärvde gården tillsammans med syskonen. De båda fortsatte att bruka den efter fadern fram till 1946, då de sålde gården till Domänverket. I ytterligare några år fram till 1950 utarrenderades Probbarp med boende på gården, därefter blev gården öde.


Bilder och dokument från Probbarp

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Probbarp
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson