Näsby

Kategori: Herrgård

Säteriet Näsby bildades troligen 1631. Det var 4 gårdar som slogs samman. Ägare då var Gustaf Adolf von Mörner. Säteriet har ägts av ett antal militärer av olika rang och av personer av adlig börd. Vilka som bott på säteriet från början av 1600 talet till 1924 framgår nedan. Finns att hämta som pdf.fil.

Koordinater: 58.451198, 15.636346

Information om Näsby

 

 

 

 

Ägare och boende på Näsby säteri   

I början av 1600-talet (troligen 1631) bildades säteriet Näsby bestående av 4 gårdar av Gustaf Adolph von Mörner.

Gustaf Adolf von Mörner. Page vid hovet 1619. Student i Uppsala 1622-och i Leiden 1623-12-05. Kornett vid hovfanan 1624–1627. Ryttmästare vid Södermanlands kavalleriregemente 1629. Major vid Södermanlands kavalleriregemente 1632. Nedsablad 1632-05 emellan Sulzbach och Nürnberg, tillika med sina ryttare och efter ett tappert fäktande mot åtta kompanier kroater, som omringade honom. Hans lik blev aldrig återfunnet.

Efter von Mörners död ärvdes Näsby av systern Christina von Mörner.

Christina von Mörner,  Aspvik i Enköpings-Näs socken, Uppsala län. Född1608-09-14 på Stockholms slott. Hovjungfru hos drottning Christina den äldre 1625 och hos drottning Maria Eleonora 1628. Avsked 1634. Död 1670-04-09 och begraven 1671-10-18 i Linköpings domkyrka. Gift 1635 i Wollin i Tyskland med översten Anders Körning, död 1639. dit hon följt sin kusin, sedermera riksrådinnan, grevinnan Lillie.

Efter hennes död ärvdes både Aspvik och Näsby av ende levande sonen Ryttmästaren  och Översten Eric Andersson Körning född 1638-02-13, gift i Rasbo Uppsala 1667-08-20 med Maria  Thuresdotter Ribbing född 1650-07-01 på Grensholm. Eric Andersson Körning dör 1672-12-29,begravs i Riddarholmskyrkan i Stockholm 1673-12-21, sedan förd till sin grav i Näs kyrka i Uppland.

År 1675 den 2 februari får änkefru Maria Ribbing en confirmation på en donation ( troligen av Kung Sigismund ) bestående av 4 gårdar för sig och sina 3 döttrar ( Christina Hedvig, Maria och Eriana) av tingsrätten i Törnevalla.

Rusthållare för Näsbys Ryttare är brodern lagmannen Sven Ribbing. Enligt mantalslängden för 1695 bor arrendatorn Johan Swartberg på Näsby.

I generalmönstringsrullan för år 1699 är Sven Ribbings namn överstruket och ersatt med Johan Pontus Körning.

I mantalslängden under åren 1699 till 1707 är Johan Pontus Körning ogift rusthållare för Näsby.

År 1709 är överstelöjtnant Johan von Schwaben ägare och 1711 tillsammans med kaptenskan Anna Maria Palmfelt född 1660 död 1728.

1715 köper fru Anna Maria Palmfelt ”säteriet Hässlinge med mellangården i Lundby och skatterättigheten till hemmanet Alfvestad i Österhaninge”

Fru Palmfeldt gifte sig med överstelöjtnant Johan von Schwaben och enda dottern Eva Johanna ärvde gårdarna 1728.

År 1711 äger kaptenskan Christina Palmfelt Bärstad. Hon är född 1684 i Livland. Christina Palmfelt är gift första gången med kaptenen vid Upplands Ståndsregemente, Jacob Johan Bildering, död 1715 i rysk fångenskap.

Andra gången gift med Överste Löjtnanten Otto Fredrik Möller, född 1674 i Kurland Den 11 februari 1712 är båda faddrar när dottern till en torpare döpts.

I mantalslängden för år 1715 och 1717 bor kaptenskan Christina Palmfelt på Näsby. Överste löjtnant von Schwaben och Anna Maria Palmfelt bor på Bärstad.

År 1718 har överstelöjtnanten von Schwaben och Anna Maria Palmfelt flyttat till säteriet Hässlinge.

Christina Palmfelt är rusthållare för Bärstad från år 1712 och från 1719 både Näsby och Bärstad. I mönstringsrullan för år 1728 är Rådman Anders Kling rusthållare från den 18 septemper 1724 för Bärstad . I mantalslängden för år 1722 bor kapten och arrendatorn Anders Reberg på Näsby. ”Anno 1723 den den 3 marty stod Captenen och arrendatorn på Näsby Anders Reberg kyrkopliktig för sitt nöje med pigan Stina Mattisdotter, och efter sin donation blev absolverad”. 1723 dör Christina Mattisdotters 26 år gammal vid födsel av oägta barn med Capten Redberg.

1725-03-16 dör Christina Palmfelt i Linköping och begravs 1725-03-23 I gågången Näsby kyrka.

I mönstringrullan för år 1733 står att fru Christina Palmfelt är död och att rusthållare är Överste Löjtnant Otto Fredrik Möller med sonen Otto Gustaf Möller den 30 septemper 1722.

1734 den 11 december dör Överste Löjtnanten Otto Fredrik Möller och begravs den 18 december i kyrkan under sedvanlig heder. Enligt dödboken var han född i Finland av förnäm familj och varit länge fången uti Ryssland.

I mantalslängderna för åren 1734 t o m 1746 är Ryttmästaren i armèn Johan Gustaf Edelfelt skriven för Näsby.

Edelfelt är även ägare till säteriet Distorp i Rystad, som han ärvt efter sin mor Greta Sofia Prytz. Johan Gustaf Edelfelt är född 1695-12-02 i Rödby Slaka och gift med Anna Christina Eck dotter till köpman Peter Eck i Nyköping. Edelfelt dör 1749-09-07 i slag på Medevi surbrunn.

I mantalslängden för år 1747 bor Carl Gustaf von Feilitzen på Näsby.

Carl Gustaf von Feilitzen var född 1698 på godset Tirsen i Livland. Han gifte sig 1723-04-04 med Sophia von Unge född 1707 i Karlskrona.( Systerdotter till Christina Palmfelt). År 1731 sålde han Tirsen och 1732 flyttade han till Minsjö säteri i Västra Husby då Major Schmitterlöw bodde där. Carl Gustaf von Feilitzen bor på Näsby till sin död i gikt år 1757-04-05. År 1758 dör dottern Elsa Engel den 12 maj och hustrun Sophia von Unge den 19 maj båda i Uppsalafeber.

I mantalslängden för år 1758 är Kornetten Carl Fredrik von Feilitzen ägare till Näsby. Carl Fredrik von Feilitzen född 1731-01-28 i Karlskrona; volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1748-01-04; korpral 1750-06-16; kornett 1754-03-20; löjtnant 1759-05-04;stabsryttmästare 1750-07-16; ryttmästares indelning 1773-05-10; majors avsked 1777-02-19; Deltog i pommerska kriget samt därunder bl a i slaget vid Werbelow 1759 där den av honom kommenderade fältvakten ”blev kringrändt men omsider tog sig lös och drev fienden till rygga var en givmild och barmhertig herre”. Ägare till Näsby och Distorp i Rystads socken samt Västtomta i Drotthems socken. Död 1785-03-21 i Nyköping, begravd i ättegraven  i Gryts socken. Gift 1762-06-15 på Distorp i Rystads socken, med Anna Margareta Edelfelt. Sista gången som Carl Fredrik von Feilitzen omnämns i Näsby Kyrkbok är som fadder vid dopet av Måns Näsmans son Fredrik år 1766-10-06.

Carl Fredrik von Feilitzen och Margareta Edelfelt säljer först Näsby och sedan även Distorp varefter paret flyttar till Västtomta i Drotthems socken.

1767-06-10 när sonen Eric Tiburtz döps bor Frälse kamreren Fredrik Borgström och hustrun Gustafa Tibuztio på Näsby. Borgström är född 1724 i Finland och hustrun är dotter till kyrkoherden i Vreta Kloster. År 1777 den 20 november dör Gustafa Tibuztio i sviter efter att fött ett dött barn. Efter Gustafa Tibuztio död, gifter Borgström sig med Hedvig Christina Nordell, född 1753 i Vreta Kloster.

”Den 23 april år 1791 om morgonen dog camreraren Borgström efter ett olyckligt skälpande med vagnen om natten, begrovs av Pastor i Rystad uti Linköpings Domkyrka. Han var 67 år och född i Finland”. Efter makens död säljer änkan Hedvig Christina Nordell Näsby till fabrikören Olof Svartz och hustrun Maria Elisabet och flyttar till Västtomta i Drotthem, där hon gifter om sig med fänriken Schults.

I mantalslängderna för åren 1795 till sin död 1805 står Bibliotekarien och Magistern Johan Peter Tidèn som ägare till Näsby. Johan Peter Tidèns anhöriga drabbas av sjukdom och olycka. 1773 den 25 augusti dör hans bror Sven endast 13 år efter ett fall från en häst, 1782 den 5 juli dör fadern kyrkoherden Pher Tidén av pleuresie. 4 av Tidéns 5 barn dör i späd ålder, endast dottern Anna Sophia Elisabet född 1802 lever till vuxen ålder. 1803 den 7 september dör hustrun Sigrid Sophia född Frondin av lungsot. Professor Johan Peter Tidén dör den 2 december 1805 av slag.

Under åren 1811-1813 bor Kaptenen Johan Abraham Oldenburg och hustrun Maria Christina Gerstedt på Näsby. Oldenburg kommer från Harg 1811 och flyttar till Slaka 1813

År 1813 flyttar Majoren och Riddaren Johan Fredrik Oldenburg och hustrun Maria Magdalena Roth från Staby till Näsby. Familjen flyttar när handelsmannen Erik Salander köper Staby. År 1817 flyttar Majoren och hustrun till S:t Lars.

Under åren 1817-1819 bor avskedade Löjtnanten Göran Göhle och hustrun Christina Svedenstjärna på Näsby.  År 1819, flyttar familjen till Stjärnorp. 1819-07-04 gifter sig Sophia Elisabeth Tidèn med sin kusin Kammarherren och Bergsrådet Axel Johan Lindblom adlad till Lindersköld 1802-12-09.

Paret bor omväxlande på Näsby och säteriet Brunnby i Vreta Kloster och flyttar 1828 till Brunnby, där dör Elisabeth Tidèn 1831-02-22 i lungsot. Axel Lindersköld och barnen flyttar till Näsby 1834. Han bor där till sin död 1838-10-13.

Linderskölds arvingar bor på Näsby till år 1856. Sedan flyttar 3 döttrar till Kolfall i Stjärnorps socken, övriga till olika socknar.

År 1857 flyttar rusthållaren Carl Petersson och hustrun Anna Elisabeth Petersson från lilla Ljuna i Hogstad till Näsby.

Båda är gifta för tredje gången. 1858-05-22 dör Carl Petersson. Hustrun och barnen bor kvar på Näsby till år 1860 då hon flyttar till Vadstena och barnen till Hogstad.

År 1859 flyttar sonen Carl August Petersson till Näsby, som han brukar till år 1863. Därefter flyttar han  till Tuna.

Carl August Peterson är arrendator på Tuna till sin död år 1905-03-03. Han blir även riksdagsman.

Efter Peterssons flytt förvärvar Carl August Stålbom Näsby. Han var född 1821-04-24 vid Högtomta Trumpetarboställe i Ukna. Han föddes oäkta av pigan Maria Palmqvist, när hon arbetade åt Löjtnanten Johan Erik Stålbom, Maria och löjtnanten gifte sig 1824. Hon hade då avancerat från piga till mamsell.

Carl August Stålbom flyttade från Högtomta till Hägerstad Nr 3 under Borkhult. Han dör där den 10 juli 1900.

Under åren 1877 till 1880 ägdes Näsby av Hans Pedersen född 1839-08-29 i Grevinge och hustrun Anna Christina Jensen född 1850-09-26 i Glostrup. Han kom 1877 från Grevinge Seland och hustrun 1877 från Egebjerg. 1880 flyttar de till Linköping.

År 1880 Förvärvar Friherre Sixten Karlsson Sparre, född 1833-11-11 i Medåker och hustrun Maria Josefina Sparre Claur född 1835-10-30 i Sachsen, Näsby

Sixten Sparre avlider på Näsby 1884-09-07 i vattusot 50 år gammal. Hustrun och barnen flyttar först till Bärstad och senare till Stensätter.

År 1888 flyttar hon till Örgryte.

 

1885-1898  är sonen Karl Henrik Sixten Sparre född 1858-07-20 i Medåker och hustrun Märta född Flour född 1862-06-10 i Stockholm ägare till Näsby. År 1898 flyttar familjen till Skirö Jönköpings län.

 

1898-11-09 flyttar Kaptenen och Riddaren Karl Ludvig Henning Ridderstad och hustrun Berta Klara Wall från Kaga till Näsby.

Han är född 1846-08-24 i Linköping, och hustrun 1855-02-10 i Stockholm.

Ridderstad bygger en ny bostad (det så kallade slottet ). Han dör på Näsby 1902-12-24. Hustrun och barnen flyttar till Linköping 1904-08-02.

1904-04-17 flyttar godsägaren Johan Anders Graffman född 1863-01-01 i Växjö och hustrun Signe Alexsina Greijmer född 1872-05-05 i Stockholm och 4 barn från Vansbro till Näsby.

1907 avlider Graffman och en dotter på Näsby. Hustrun och barnen flyttar samma år till Linköping.

 

1908-05-24 flyttar Ingenjören och Agronomen Casimir Gustav Lennart Reutersköld och hustrun Signe Emilia Spånberg från Barnarp till Näsby.

Han är född 1868-07-02 i Göteborg, elev vid Alnarps lantbruksinstitut utexaminerad år 1889, kulturingenjör i svenska mosskulturföreningen, nämndeman och vice verkställande direktör för Norrahammars bruk.

Död i Göteborg 1922. Hustrun är född 1870-03-03 i Barnarp Jönköpings län. Reutersköld säljer delar av Näsbys hagmark som tomtmark till

Linköpings köpmän, där de uppför sina sommarhus. Reutersköld och hustrun flyttar till Linköping 1916-10-17

1915-11-09 flyttar godsägaren Karl Albin Hedlund, född 1860-04-07 i Västra Tollstad och hustrun Emma Maria Nilsson född 1862-05-05

i Herrberga, till Näsby. Hedlund och hustrun flyttar till Vadstena 1918-11-04

 

1917-11-28 flyttar Godsägaren Hjalmar Julius Johansson och hustrun Anna Sofia Karlsdotter från Rumfortuna till Näsby.

Han är född 1879-04-12 i Bjälbo, och hustrun 1873-02-27 på Visingsö. 1921-12-07 flyttar Johansson och familjen till S:tLars.

1921-11-26 flyttar agronomen Per Axel Henriksson född 1875-01-15 i Strå till Näsby från Bjälbo. Hustrun Hanna Elisabeth Gertz

född 1891-04-09 i Malmö flyttar efter vigsel med Henriksson från Lund till Näsby 1922-03-03.

 

Hustrun avlider i Lund 1924-04-06 efter att ha fött en son och Henriksson 1924-04-10 efter fall från tåg på hemväg från hustruns begravning.

Sonen Arne Henricson, född 1924-03-17, ärver Näsby. Avliden 2016- 05-02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilder och dokument från Näsby

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2