Herbergshults Södergård

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.872005, 15.413391

Information om Herbergshults Södergård

Södergården var på 3/4 dels mantal. Den ingick i det köp som kronan/staten gjorde 1907 av hela byn. Mangårdsbyggnaden revs troligen under 2:dra världskriget.Herbergshult utvecklades till en gårdsby med tre gårdar, Norr-, Mellan- och Södergården. De var, troligen från mitten av 1500-talet, satta i Norrgården ¾ dels mantal, Mellangården ½ mantal och Södergården ¾ dels mantal, således en gårdsby omfattande 2 mantal. Det tycks, som om gårdarna under 1500 och 1600-talet var i dåligt skick. De låg, enligt Leonard Fredrik Rääf, periodiskt öde på grund av att de var för högt beskattade i förhållande till bärigheten.

I 1735- års jordrannsakan tas följande upp ang Södergården:
Södergården var skatte om 1 mantal i rote 63 med två åbor. God skog på samfällda ägor samt fiske i tre sjöar. En kvarn men ingen såg. En badstuga och soldattorp för rote 63 på samfällda ägor.

Ägoförhållandena är tämligen svårgenomträngliga fram till mitten av 1800-talet. År 1876 ägdes Södergården, ¾-dels mantal, av Anders Peter Carlsson (1824-1899) och hans hustru Helena Kristina Andersdotter (1830-1910). Anders Peters far Karl Fredriksson (1783-1870 och hans hustru Maria Svensdotter (1791-1853) hade blivit ägare till gården 1836. Makarna Karlsson fick tre barn varav två, Anders Fredrik (1853-1934) och Karolina Matilda (1858-1893) levde till vuxen ålder.

Den 7 december 1880 intygar Olov Johansson i Siggemåla, ordförande i Norra Vi sockens kommunalstyrelse, följande: ”att Nämndemannen Anders Petter Carlsson i Herbergshult är ägare till ¾ dels mantal Herbergshults Södergård, ¾ dels mantal Mellangård och ½ mantal Norrgård, tillsammans 2 mantal i Norra Vi socken varav han under år 1874 av Per Berg inköpt ¼ dels mantal av Per Anders Pettersson ½ mantal och av Johannes Larsson 1/8 dels mantal. Det varder härmed på begäran intygat”.

Anders Petter Carlsson fick två barn, Anders Fredrik (1853-1934) och Carolina Matilda (1858-1893). 1894 står Anders Fredrik med sin hustru Catarina Charlotta Johansdotter (1854-1916) som ensam ägare av hela Herbergshult, lagfartsdatum 13 februari 1894.

1907 sålde de gården till Kungl Maj:t med lagfart beviljad 30 september 1907.

1935 skedde en sammanläggning av de tre gårdarna, som då blev Herbergshult 4:1, omfattande 2 mantal. 1938 avstyckade kronan huvudgården, som då kom att omfatta 84 hektar, varav 24 hektar åkermark jämte byggnader. Den avstyckade enheten köptes 1941 av arrendatorn Johan Edvard Carlsson och hans hustru Elin Matilda Johansson. 1949 sålde de i sin tur till Karl Dahlgren-Eriksson och hans hustru Tekla. De brukade gården fram till 1962, då Kungl. Maj:t återköpte gården för 75 000 kronor. Staten är fortfarande ägare av gården.

I Södergården bodde:
1893-1901 Fredrik Lövgren och hans hustru Carolina Matilda Andersdotter
1901-1922 okänt.
1922-1939 Frans Oskar Andersson och hans hustru Hilda Sofia Ansgariusdotter.
Huset revs troligen under 2:dra världskriget.


Bilder och dokument från Herbergshults Södergård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson