Andåstranden

Kategori: Naturanknutet

Koordinater: 62.411256, 13.578718

Information om Andåstranden

Vid de sista gränsfejderna i dessa trakter, som ägde rum vid 1808 års krig, drog sig en svensk här tillbaka hit, fruktande danska repressalier efter ett plundringståg till Brekken utfört av bl.a. svenska soldater förlagda i Funäsdalen. Några danska soldater dök dock aldrig upp, däremot hann en hedebonde, för dagen iförd röd tröja, och hans häst, vars skällas klang tolkades som danska trumvirvlar, med att oförskyllt orsaka stor nervositet hos de lurpassande svenskarna.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Eriksson