Byggebäcken eller Hunnebergsbäcken

Kategori: Vattendrag

Hunnebergsfallet lär vara Närkes högsta vattenfall.

Koordinater: 58.999743, 15.562543

Information om Byggebäcken eller Hunnebergsbäcken

1819  JAA Ny damm vid Skirasjön.
1839  JAA Från Skirasjöns utlopp har en grav grävts, 350 famnar lång, 6 alnar bred i botten. (620 m lång, 3,5 m bred). 3 utfallsluckor. Planer på en grav från en större skogssjö. (Mossjön).
1839  JAA Icke långt från Hunnebergs hemman störtar detta vattendrag ned från en brant höjd med den mest pittoreska belägenhet man kan tänka sig, och bör en väg anläggas så att det för vem som hälst kan blifva möjligt att komma till fallet när vattnet påsläppes, ty det förtjänar visserligen att ses.
1865  JAA Graven från Skirasjön och vattendraget mellan Mossjön och Skirasjön fördjupade.
1871  JTG Mellan Mossjön och Skirasjön grävs ett dike för att få mer vatten till Hunnebergssågen samt mera skog runt Stormosssen. Kostnad över 700 kr.
1904  JTG Dammarna vid Skirasjön och Mossjön byggs om.
190x  BJ Bror Johansson (Bror i Dammsätter) berättar: Hans far Axel (f 1899) växte upp i Skira. Under de perioder på året då Hunnebergssågen var igång fick Axel, innan han gick till skolan, gå till dammen vid Skirasjön och öppna dammluckorna för att sågen skulle få vatten till turbinen.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2