Storvad

Kategori: Badplats

Namnet ”Storvad” går långt tillbaka i historien. Det berättas i ”hävderna” att i Gamla Upsala socken fanns det ett vadställe straxt norr om den ärevördiga kyrkan. Sedan har detta vadställe på grund av tillkomsten av broar över Fyrisån upphört att ha någon betydelse.

Koordinater: 59.904843, 17.625074

Information om Storvad

Den 19 juni 1938 invigdes Storvadsbadet, inför en talrik och intresserad publik.

Arbetet på anläggningen hade påbörjats 1933 då föreningen Gamla Upsala Friluftsbad bildades med uppgift, att i Gamla Upsala söka åstadkomma en lämplig anläggning för ett friluftsbad för kommunens invånare samt att där verka för höjandet av simkunnigheten.

För att finansiera anläggandet av badanläggningen erfordrades flera olika sätt att erhålla kapital; tipsmedel erhölls, bidrag från Gamla Upsala kommun, lån från Uppsala Sparbank, medlemsavgifter, badavgifter, gåvor, anordnandet av kabaréer och underhållningar, gymnastik och simuppvisningar. Dessutom hade jordägare i socknen skänkt grus och virke. Frivilliga hade även utfört hundratals timmars gratis arbete.

Läraren Harald Gustafson var den drivande kraften bakom Storvadsbadets tillkomst, en verklig eldsjäl vid badanläggningens förverkligande.

Simundervisningen var ända från början en viktig del av Storvadsbadets verksamhet; prov för simkandidater och simmagistrar avlades och simpromotioner hölls under åren 1938-52, 430 magistrar och 386 kandidater promoverades under dessa år.

Biljettpriserna 1942 var 15 öre för vuxna och 5 öre för barn. Föreningsredaktören satt i ”luckan” några somrar från kl. 11-18 för en månadslön på 100 kr. Ragnar ”Ragge” Gustavsson skötte biljettförsäljningen åren 1938-57 därefter hans hustru Lisa Gustavsson.

Sedan Uppsala Kommun i början 1970-talet övertog ansvaret för badet började en gradvis försämring av underhållet. Det gick till sist så långt att verksamheten helt skulle upphöra. För att råda bot på detta förfall bildades en intresseförening 1977. Denna har medverkat till att badet fått en rejäl upprustning. Berörda myndighetspersoner upptäckte snart områdets betydelse för den alltmer växande kommundelens befolkning.

Nu användes området flitigt för sol och bad.

Texten är ett utdrag från Harald Gustavsson och Ragnar Nilssons berättelse i Gamla Uppsala Förr och Nu år1991


Bilder och dokument från Storvad

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2