Solberga

Kategori: Frälsehemman

Solberga har varit arrendegård under Bystad samtidigt som Gula villan har varit och är skogsförvaltarbostad.

Koordinater: 59.047552, 15.556472

Information om Solberga

1815  JAA Sohlberga, 1/4 mantal frälse. -:34:2 Banco RD, dagsverken 32, smör 10 mk (4,25 kg), tackjärnskörning 12 skttd (2,3 ton), ved 1 famn, löv 12 tjog.
1895  ÅB Av- och tillträdessyn 11 september 1895. 1/4 mantal Solberga. Avträdare: Friherre J. Gripenstedt. Tillträdare: Per Axel Andersson från Sjöhagen.
1925 ÅB Solberga: Av- och tillträdessyn 28 oktober 1925. Avträdare: Karl Andersson. Tillträdare: Karl Gustaf Pettersson.
1936  ÅB Solberga: Arrendekontdrakt 14 mars 1936 – 14 mars 1941. Karl Gustaf Pettersson. Årligt arrende: 700 kr. Tillförsäkras 50 läster träkol och  huggning och körning för minst 700 kr enl. prislista.
1941  ÅB Solberga: Arrendekontrakt 14 mars 1941 – 14 mars 1942. Karl Gustaf Pettersson. Årligt arrende: 800 kr. Tillförsäkras huggning och körning för minst 500 kr enl. prislista.
1945  ÅB Solberga: Arrendekontrakt 14 mars 1945 – 14 mars 1950: Karl Gustaf Pettersson. Årligt arrende: 1150 kr. Huggning av skogsprodukter för minst 300 kr enl. prislista.
1950  ÅB Solberga: Arrendekontrakt 14 mars 1950 – 14 mars 1955: Edvin Pettersson. Årligt arrende: 1150 kr. 14 mars 1955 – 14 mars 1960: 1600 kr. 14 mars 1960 – 14 mars 1965: Artur Rylén. 2400 kr. Körning eller huggning motsvarande 180 dagsverken. Arrendatorn förbinder sig att hålla 2 st för skogsbruk fullgoda hästar. Rylén 1 häst. Årligen skall ett lass gödsel tillhandahållas skogsförvaltaren trädgård, ersättning 7 kr, Rylén 10 kr. Arrendatorn skall i gott skick underhålla 374 m väg Solberga vägskäl – Hinnerslätten samt snöplogning för skogsförvaltarbostaden.
2007 SC Solberga: Sedan Ryléns slutat med arrendet har bostadshuset hyrts av sonen Bo Rylén som fritidshus. Bo har åkeri i Örebro. Huset väster om villan vid Solberga har varit kuskbostad. Apterare Halvar Pettersson med familj har bott i stugan som nu är bostad för elektriker Inge Tesell med fru Maud.

Bilder och dokument från Solberga

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2