Brogårds kvarn

Kategori: Kvarnverksamhet

Fram till 1970-talet då kvarnen brann bedrevs kvarnverksamhet vid Brogårds kvarn.

Koordinater: 56.804377, 16.355823

Information om Brogårds kvarn

Fram till 1970-talet då kvarnen brann bedrevs kvarnverksamhet vid Brogårds kvarn.Namnet kommer sig av att ägorna till den ursprungliga gården började vid den stora bron över Snärjebäcken/Ryssbyån (byter namn just här). Gårdens mark vid Snärjebäcken har på senare tid tillförts Knapegården förutom ett antal bostadsfastigheter som friköpts.
Till Brogården hörde ursprungligen ett jordbruk längre norrut i socknen kallat Fjätebro. På nutida kartor har Fjätebro övertagit namnet Brogården (se denna plats)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson