Vibäck

Kategori: Gård

Koordinater: 58.654188, 17.026146

Information om Vibäck

Avtagsväg från Hummelviksvägen efter Bogslöts skola. Här bodde 1800 – 1815 bonden Erik Eriksson och hans hustru Maria Eriksdotter.                                                                                  Vibäckstugan . Båtsmanstorp, senare backstuga på Vibäcks ägor, belägen cirka 250 meter SSV från gamla mangårdsbyggnaden vid Vibäck. Grundrester finns kvar i skogs-backen på västra sidan av åkerkilen som går in i sydlig riktning. I grundresterna växer numera en stor gran.                                                                                                                                            Stugans sista boende flyttade därifrån 1795. Av mantalslängderna att döma har stugan periodvis fungerat som båtsmanstorp, för att dessemellan tjäna som bostad för fattiga     s. k. allmosehjon.                                                                                                                                                   Stugan tillkom förmodligen under krigstiden i 1700-talets första decenium. I 1705 års mantalslängd omtalas en båtsman, Erik Wibäck med blind hustru. Ett tjugotal år senare har han ersatts av båtsman Eric Tiust, vars hustru anges som sjuklig. I 1734 års längd omtalas att Erik Tiust har dött. Änkan bor sedan kvar inpå 1740-talet, men 1750-talet återfinns hon i Gumängstugan, där hon avlider i juni 1755. Bägge båtsmännen dog för-modligen i fälttjänst eftersom notering om dödsfallen saknas i kyrkobokföringen.            Det kan även noteras att båtsmansnamnet Tiust, eller Tjust, i vanliga fall används för båtsmannen på Svanviksroten, men ibland verkar det som det gamla namnet följt båtsmannen vid byte av rote.                                                                                                                          Stugan anges periodvis längre fram på 1700-talet som öde, men är större delen av tiden bebodd av olika båtsmän eller fördubblingsbåtsmän, alternativt av gamla och fattiga.       Senast 1779 flyttade matrosen Johan Larsson Söderström in från Stommen. Han och hans familj kom att bli sist boende vid Vibäckstugan, varifrån de flyttade 1795, till Egilprångstugan där familjens historia beskrivits närmare.


Bilder och dokument från Vibäck

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Roland Johansson