Torps Hemman

Kategori: Gård, Hemman

Koordinater: 59.309709, 12.680515

Information om Torps Hemman

Torp omnämns i skrift första gången under 1300-talet och då som domkyrkojord under biskopen i Skara.

Genom Gustaf Vasas indragning av kyrkoegendom kom Torp i kronans ägo.

Under en period på 1600-talet var Torp länsmansboställe och beboddes av länsmannen Peder Hansson. 1655 brann gården ner till grunden.

När indelningsverket infördes blev Torp löjtnantsboställe för Nordmarks kompani. Det fastställdes 1686 och trädde i kraft några år senare.

Som en följd av delningen av Nerikes och Värmlands regemente 1812 blev Torp från 1814 inte längre nyttjat som officersboställe utan omvandlades till ett kronoarrende.

Till gården hörde under 1800-talets mitt 14 torp.

Mangårdsbyggnaden är uppförd under 1840-talets början i en våning. Omkring 1870 påbyggdes en andra våning.

1968 avyttrade Domänverket gården. Lennart och Ella-Märta Axelsson förvärvade lantbruket medan Billeruds AB blev ägare till huvuddelen av skogsmarken.


Bildgallerier från Torps Hemman

Visa fler bildgallerier från Torps Hemman ›


Bilder och dokument från Torps Hemman

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bengt Sandström