Kallbadhuset

Kategori: Hälsobrunn

Kallbadhuset uppfördes 1882, efter ritningar av ingenjör John Löfmark, Kalmar. Badhuset bestod av två större bassänger, tio enskilda rum, samt28 ”avklädningsrum”, väntsal, biljettrum, torkrum och veranda. 7700 kronor kostade bygget.

Koordinater: 56.879227, 16.645141

Information om Kallbadhuset

Kallbadhuset uppfördes 1882, efter ritningar av ingenjör John Löfmark, Kalmar. Badhuset bestod av två större bassänger, tio enskilda rum, samt28 ”avklädningsrum”, väntsal, biljettrum, torkrum och veranda. 7700 kronor kostade bygget.I BÖRJAN AV 1930-TALET ANSÅGS BADHUSET OMODERNT, MEN PENGAR SAKNADES FÖR ETT NYBYGGE. SAKEN STÄLLDES DOCK PÅ SIN SPETS I FEBRUARI 1933, DÅ EN STORM SLOG BADHUSET I SPILLROR, OCH KAST- ADE DET LÅNGT UPP PÅ LAND. BADBOLAGET INSÅG ATT DET GENAST MÅSTE ÅTERUPPBYGGAS, OCH INFÖR SOMMAREN SAMMA ÅR STOD DET NYA FÄRDIGT, OM ÄN MINDRE, OCH I FÖRENKLAT UTFÖRANDE.

PÅ NYÅRET 1954, VAR DET DAGS IGEN, EN HÅRD STORM FÖRPASSADE BADHUSET ILAND, OCH KVAR STOD ENDAST BETONGFUNDAMENTEN. ÄVEN KALLBADAVDELNINGEN PÅ HOTELL VENEZIA SPOLADES BORT, OCH SAMMA ÖDE DRABBADE BADHUSET PÅ SOLLIDEN. 60 000 SKULLE DET KOSTA ATT BYGGA ETT NYTT BADHUS, OCH FRÅGAN VAR , OM DEN NYA INVESTERINGEN VAR MOTIVERAD, MED TANKE PÅ OVISSHETEN KRING BADORTENS FRAMTID.

NÅGRA MÅNADER SENARE BLEV DET DOCK KLART MED ÅTERUPPBYGGNAD- EN , TACK VARE STADSINGENJÖREN, BERTIL SMEDBERG, SOM FÖRESLOG ATT DET GAMLA VIRKET, SOM TAGITS TILLVARA, KUNDE ÅTERANVÄND- AS. PÅ SÅ SÄTT HALVERADES KOSTNADEN, OCH TILL BADSÄSONGEN VAR DET NYGAMLA BADHUSET PÅ PLATS, DOCK BETYDLIGT ENKLARE I SIN UT-FORMNING, ÄN DE BÅDA TIDIGARE.

TIDEN GÅR, VÄDER OCH VIND SLITER HÅRT PÅ BADHUSET, SOM TAR MYCKET STRYK, OCH 2003 BESLUTAR MAN ATT RIVA DET ”GAMLA”, OCH SATSA PÅ YTTERLIGARE ETT NYTT BADHUS, DENNA GÅNG UTRUSTAT MED BASTU, TILL BADARNAS STORA FÖRTJUSNING. INFÖR SOMMAREN 2004, STOD DET FÄRDIGT FÖR INVIGNING, MED MYCKET POMPA OCH STÅT, RITAT AV STADSARKITEKTEN LEO ERIKSSON, BORGHOLM.


Bilder och dokument från Kallbadhuset

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Åke Karlsson