Lejön f.d. skola Lejen 13

Kategori: Bebyggelselämning

Grundlämningar. Även kallat Lejön.
Från att ha varit bostad för skogsarbetare en tid kom stugan att tjänstgöra som skolhus och senare som fritidshus.

Koordinater: 60.217889, 14.370487

Information om Lejön f.d. skola Lejen 13

Grundlämningar. Även kallat Lejön.
Från att ha varit bostad för skogsarbetare en tid kom stugan att tjänstgöra som skolhus och senare som fritidshus. Säfsnäs skolråd hade ett möte år 1885 angående Lejens småskola. Beslöt skolrådet att ålägga Lejens skolrote att till den 1 jan 1886 hava tjänlig skollokal uppförd å Holmen och lovade brukspatron Sundin, att Fredriksbergs bruks AB skulle till denna lokal tillsläppa erforderliga materialier ävensom bestrida alla penningutgifter, varemot allt körarbete och erforderliga dagsverken vid byggnaden skulle av skolroten utgöras. Åt brukspatron Sundin uppdrogs, att bringa detta skolrådets beslut till verkställighet.
Uppgifter från Mats Erikssons CD – Säfsenskivan 2009.


Bilder och dokument från Lejön f.d. skola Lejen 13

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ann Vilhelmsson