Hässelbyeken

Kategori: Sevärdhet

Koordinater: 57.539776, 18.523811

Information om Hässelbyeken

DEN HELIGA EKEN I DALHEM

Vid slutet af 1600dra talet lefde i Dalhem en Cappelan vid namn Baltzar Smitt. vilken dog derstedes af en svår skada af en yxa genom följande händelse:
Vid Capellans-Bostället Hesselby i Dalhem fanns vid den tiden en gammal stor Ek. som enligt tradition. i forntiden begagnad till offerställe och derföre ansågs som helig. Denne Smitt en fördomsfri man, var nödig om ved och önskade få denna Ek dertill använd, hvarföre han anmodade några bönder att sönderhugga densamma, men då ingen af dem vågade i ett så heligt träd hugga första taget, så gjorde Smitt det själv, då yxan i detsamma slant och tillfogade honnom ett svårt hugg. varaf efter några dagar dog. Bönderna ansågo händelsen för ett straff för hans förmätenhet, att han vågade röra den heliga eken.

Efter anteckningar skrivna av

Kontraktsprosten L.N.O.Georg Alfvegren f.1773 vid Svie i Alva, d 1845 i Fole Prästgård

BALTZAR SMITT
Född i Burs 1670 der fadern Herman Smitt var kyrkoherde Ordinerades 8 mars 1695 till komminister här(Dalhem).

Hade olofligt umgänge med sin fästmö före vigse1n. Blef derföre suspenderad 1697 på några månader och måste böta. Han bodde på kapellansgården Hesse1by. Afled här den 30 mars 1705 och begrofs den 19 april af Kyrkoherden Nils Neogard i Östergarn.

Ur Lemkes Herdaminne

Avskrivet av Per-Ove Pettersson i Dunbodi.

januari 2011


Bilder och dokument från Hässelbyeken

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Tryggve Pettersson