Edane

Kategori: By

By (hemman) i västra Brunskog. Hemmanet Edane ska inte förväxlas med samhället Edane. Ursprungligen var Edane en gård medan samhället Edane växte fram senare inom hemmanets gränser i och med att järnvägen kom till.

Koordinater: 59.631089, 12.821166

Information om Edane

By (hemman) i västra Brunskog. Hemmanet Edane ska inte förväxlas med samhället Edane. Ursprungligen var Edane en gård medan samhället Edane växte fram senare inom hemmanets gränser i och med att järnvägen kom till.EDANE. En bok om Brunskog.

Edane gård är upptagen i Olof Björnssons skattebok över Värmland år 1503 och betalade då 1 mark i oxeskatt. I jordebok för 1548 nämnes Joar i Edeth och hans skattesedel 1565 lyder: »Oxeskatt 8 öre, Matgivne penningar 1 öre, Årliga hästa 4 och Konungshästa 4». År 1568 blev Edane gård krigshärjad av en fientlig strövkår, som skövlade i socknen på väg till Fryksdalen. Skatten var ringa några år men blev snart den förut vanliga, och 1613 kom dessutom som extra skatt Älvsborgs lösen med 18 mark för Joar och 21 mark för Nils i Edane. Uti Edane hemman bodde år 1769 nittiofem personer i arton hushåll. Vid uppmätning av hemmanets areal vid laga skifte 1840, befanns dess område innehålla 1230,8 tunnland och därav var 993,1 tunnland skogsmark. Åkerjorden i hemmanet var 1938 etthundrasjuttiofyra tunnland fördelade på tjugusex brukningsdelar. År 1942 fanns 163 hushåll med 423 medlemmar i Edane. Detta ovanligt stora antal invånare i hemmanet beror på att Edane stationssamhälle växt in på dess område.


Bilder och dokument från Edane

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i EdaneFabrik / Industri
Hantverkarverkstäder
Föreningslokal, förening

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal