Svartåna

Kategori: By

By (hemman) i nordöstra Brunskog

Koordinater: 59.670335, 13.008266

Information om Svartåna

By (hemman) i nordöstra Brunskog SVARTÅNA. Källa: En bok om Brunskog.
Under namnformen Svartå blev gården skattlagd år 1603 med 1 öre i skatt.
1606 är den öde och är i jordeboken antecknad sålunda: »Öster Takene med ett ödestorp Svartåna». Ännu år 1610 var det öde, men 1613 betalar Jon i Svartåna tio mark i Älvsborgs lösen, och år 1632 ger han tionde: »Jon i Svartåna 1 skäppa havre».

I jordeboken för år 1630 är Svartåna antecknat tillsammans med Takene, men en karta från år 1641 över Svartånas inägor visar gården som bebyggt hemman.

Från år 1732 finns en urkund, där det heter: »Inbrukaren å Svartåna Olof Nilsson lovade efter skogens utvisande, jämväl å sin grannes Nils Jonssons vägnar att vilja försälja deras koltillverkning till Rinnefors hammare». Och åtogo de sig att hugga och kola 66 stavrum ved (3 milor).

Husförhörsboken för 1769 har tre familjer från Svartåna antecknade med tillsammans 23 medlemmar.

Vid laga sskifte, som kom till Svartåna hemman år 1849, uppmättes dess areal till 778,6 tunnland, varav 635,6 tunnland. var skogsmark.

Hemmanets åkerareal uppges år 1938 vara 131 tunnland. I Svartåna bodde år 1939 enligt uppgift 53 personer i 18 hushåll.


Bilder och dokument från Svartåna

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anna Landgren
0570-53021