Höra, Stommen

Kategori: Gård

Koordinater: 58.398235, 13.030998

Information om Höra, Stommen

Stommen, Höra 

Areal: 89 ha, därav 63 ha av ägaren täckdikad åker, resten skog och hagmark. Taxeringsvärde: 60.000:-.

Jordart: Lerjord och svartmylla. Skogsbestånd: Barrskog.

Mangårdsbyggnaden har på senare år restaurerats.  Ladugården är fullt modern, cementerad och försedd med mjölkningsmaskiner mm.

Husdjur: 9 hästar, 40 nötkreatur, 4 svin. Hästarna är ardennerras och nötkreaturen av S.R.B. – och SLB ras. (Svensk Rödbrokig Boskap, Svensk Låglands Boskap).

Gården har varit i släktens ägo sedan den 1882 köptes av nuvarande ägarens morfar Sven Håkansson.

Tidigare kända|ägare är <<smellrik<<, som även ägde Korpegården samt en godsägare Malm vilken innehade St. Bryne.

På Stommens ägor har tidigare Höra kyrka varit belägen. Den revs när Järpås kyrka uppfördes.

Wiktor Emil Johansson är född 1872, son till Johan Magnus Svensson (född 1847-död 1920) och hans hustru  Kristina Håkansson (född 1845-död 1909) samt gift sedan 1909 med Anna Kristina Olsson (född 1882).

Barn: Allan Stigerud, Annalis Stigerud.

Johansson är ledamot av kommunalstämman, fattigvårdsstyrelsen och valnämnden, kyrko- och skolrådet samt samt innehar ett flertal andra förtroendeuppdrag.

Johansson är född på Bäckgården i Väla socken vilken ägdes av hans fader.

Hämtat ur Svensk Hembygd, Herresäten och Gårdar (1938)


Bilder och dokument från Höra, Stommen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2