Dannäs

Kategori: By

Dannäs socken ligger i den sydvästra delen av Värnamo kommun, i Västbo härad. Dannäs gränsar i väster till sjön Bolmen. Jordbruket har varit den dominerande näringen, med bland annat storgodsdrift, knutet till Dannäs säteri. Dannäs har ca 250 invånare.

Visa karta
Dannäs
Koordinater: 57.060028, 13.850645

Information om Dannäs

Socknen omnämns i skrift redan 1350. Dannäs var en stor by, vilket även framträder i antalet och typen av fornlämningar. År 1358 bestod kyrkbyn av tio hela hemman, varav åtta var frälsehemman och två var kyrkohemman. Dannäs kyrkby ligger en bit sydväst om den mer samlade bebyggelsen i Törnestorp. En central plats intar kyrkan (Dannäs 1:4) som till delar, långhusets murar åt söder och norr, stammar från 1200-talet. Detta innebär att den troligen är Bolmenbygdens äldsta kyrkobyggnad.  Liksom på flera andra kyrkogårdar har man placerat en del äldre gravstenar intill den södra långhusväggen. Här finns bland annat tvillingstenar från 1600-talets slut med stiliserade porträtt av de avlidna, timglas och kranier.

Källa: Värt att värna, Dannäs socken, Kulturhistorisk utredning (19, 20, 21, 1984), Värnamo kommun. Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län (1998), Länsstyrelsen.


Bildgallerier från Dannäs

Visa fler bildgallerier från Dannäs ›


Bilder och dokument från Dannäs

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2