Sjöviks naturreservat

Kategori: Naturområden

Området på Sjöviks gamla marker omfattar 40 hektar och förklarades som naturreservat år 1996. Marken ägs av Boxholms AB.

Koordinater: 57.943453, 15.340471

Information om Sjöviks naturreservat

Området på säteriet Sjöviks gamla marker omfattar 40 hektar och förklarades som naturreservat år 1996. Marken ägs av Boxholms AB. Sjövik är ett kuperat område med en gammelskog rik på torrakor och omkullfallna träd. På höjderna finns tall och en del ek. I sluttningarna och sänkorna som tidigare varit slåttermarker dominerar gran och asp. I blötare stråk är det gott om al och björk. Det växer mycket hassel och floran är rik med till exempel blåsippa, gullpudra och ormbär.

Den gamla skogen ger livsutrymme för vedlevande insekter med bland annat större aspvedbock och kardinalbagge. I området finns det gott om vildsvin. Man kan knappast undgå att se spåren där de bökat efter maskar, rötter och ollon. I lövskogen finns nötväcka, stjärtmes, spillkråka, mindre hackspett och entita. Sommens häckande storlommar och fiskgjusar visar sig ofta i anslutning till reservatet.

Den lägre floran är mycket rik och listan på rödlistade och krävande arter är lång. Här finns bland annat skärelav, vit vedfingersvamp, krushättemossa, hjälmflikmossa och aspglansmossa.

Ta en tur längs den markerade leden. Här finns också eldstäder, rastbord och en utsiktsplats med fin utsikt över Sommen.

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson