Lidhult

Kategori: By

Skattekronogården Lidhult ligger i Svanboskaten ca 3 kilometer in på Smedstorpsvägen från Kisavägen. Gården gränsar i öster till Älvsmålen, i norr till Sonstorp, i väster till Svana, i sydväst och syd till Målen och Smedstorp.

Gårdens historia börjar sannolikt för 1000-talet år sedan. Namnets tolkning är besvärlig enligt Robert Norrby. Han kan inte med bestämdhet ange betydelsen. Första gången han fann namnet skrivet var 1332 och då ”Lidhaholt”. Skrivningen har inte varierat nämnvärt under århundradena.

Gårdsbyn kom att bestå av:
Lidhults Norrgård
Lidhults Ekäng
Lidhults Södergård
År 2009 är endast Södergården permanentbebodd. Åkermarkerna är utarrenderade.

Koordinater: 57.947192, 15.399255

Information om Lidhult

Skattekronogården Lidhult ligger i Svanboskaten ca 3 kilometer in på Smedstorpsvägen från Kisavägen. Gården gränsar i öster till Älvsmålen, i norr till Sonstorp, i väster till Svana, i sydväst och syd till Målen och Smedstorp. Gårdens historia börjar sannolikt för 1000-talet år sedan. Namnets tolkning är besvärlig enligt ortnamnsforskaren Robert Norrby. Han kan inte med bestämdhet ange betydelsen. Första gången han fann namnet skrivet var 1332 och då ”Lidhaholt”. Skrivningen har inte varierat nämnvärt under århundradena. Gårdsbyn kom att bestå av: Lidhults Norrgård, Lidhults Ekäng och Lidhults Södergård. År 2014 är endast Södergården permanentbebodd. Åkermarkerna är utarrenderade.Erengisle Platas dotter Katarina var 1332 ägare till Lidhult genom fädernearv. Hennes inriktning var att tjäna Herren. År som ovan antog hon nunnedoket, och samma dag skänkte hon hälften av Lidhult, samt lika andel i hus och lösöre, till Skänninge kloster. Hon hade ett förbehåll, att andra hälften skulle gå till hennes egna nödvändiga behov under livstiden. I 1562 års frälselängd finns inte Lidhult upptagen. 1615 fanns det två åbor på gården. I 1735 års jordrannsakan förtecknades Lidhult enligt följande: ”Norrgården var krono om ½ mantal i rote 57 med två åbor. Litet fång- fälleskog på samfälld mark men inget fiske. Kvarn men ingen såg eller torp. Södergården om ½ mantal med två åbor. Lika som föregående. Kvarn i rote 79.” 1753 förtecknas ett skatteköpsbrev på tre hemman, varav Norrgården ¼ mantal, Södergården ½ mantal samt en tredje gård om ¼ mantal I ”Beskrivning till kartan över Ydre Härad” från 1875-76 uppges Lidhult omfatta 86 hektar. Ridderstad redovisar i sitt verk om Östergötland från 1918, Lidhult som en gård på 1 mantal med en areal av 84 hektar med tre ägare.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson