Revsudden

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 56.776239, 16.475735

Information om Revsudden

Revsudden längst österut på Skäggenäshalvön är en ”samlad bebyggelse” med hamn för fritidsbåtar.Sedan mycket lång tid tillbaka har på Revsudden funnits en hamn för överfart till Störa Rör på Öland. På 1600-talet hade lotsarna eller styrmännen privilegium på att sköta överfarten till Öland. Detta privilegium överfördes 1726 på ägaren till Björnö och Wadstena. Trafiken över sundet skedde efter behov och någon regelbunden eller turlistebunden trafik förekom inte. Båtarnas eller färjornas hemmahamn var Stora Rör. I slutet av 1800-talet tynade överfartstrafiken av allt mer i och med att andra linjer upprättades. Under första halvan av 1900-talet angjordes Revsudden ytterst sporadiskt framför allt beroende på att bryggorna hade så dålig kvalitet.
I början av 1950-talet byggdes en ny fiskehamn på Revsudden och 1957 öppnades en färjelinje därifrån till Stora Rör. Färjetrafiken ökade allt eftersom men fick ett tvärt slut då Ölandsbron öppnades 1972.
Samtidigt med att den nya hamnen byggdes anlades en festplats på samma område. Den hade sin storhetstid på 1950 – 1960-talen, men fortfarande (2010-talet) anordnas familjefester där vid midsommar.
På senare tid (2000-talet) har den permanenta bostadsbebyggelsen på Revsudden utökats och förtätas. Hamnen är en livligt frekventerad småbåtshamn och hemmahamn för ett stort antal fritidsbåtar.

Långt tillbaka i tiden fanns enligt källan Ryssby-förr och nu ett skeppsbyggnadsvarv vid Fulviken kallat Revsuddens varv.


Bilder och dokument från Revsudden

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Revsudden
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson