Nora kvarn, Mörknora kvarn

Kategori: Väderkvarn

Kvarnen vid Näsbacken flyttades 1876 till en höjd söder om Nora Gård. På platsen finns idag grundstenar till kvarnen, den ursprungliga mjölnarbostaden samt ett antal bodar. Siste mjölnare var Johan Öberg. Kvarnen såldes 1929 till Torekällberget i Södertälje, där det efter brand 1989 har uppförts en kopia.

Artikel i hbf årskrönika 1996.

Visa karta
Nora kvarn, Mörknora kvarn
Koordinater: 58.989145, 17.650230

Information om Nora kvarn, Mörknora kvarn

Ägarlängder för Nora Kvarn
1876 ansökte Carl Bolmström om att få bygga en sk ”Hålländsk Wäderkvarn” samt ett boningshus på Noras Södra Gärde. Detta beviljades och kvarnen fick namnet Mörk-Nora-Qvarn.

1879 sålde Bolmström kvarnen till OH Engman. Engman var fortfarande ägare till kvarnen när mjölnaren Johan Öberg 1896 flyttade till Mörkö och Nora kvarn.
Öberg övertog kvarnen på ett femårigt arrende.

1910 sålde Engman kvarnen till C.L Lundberg som ägde den till 1916 då Öberg köpte kvarn, boningshus och några uthus av Lundbergs dödsbo. Marken ägdes av Hörningsholms fideikomiss.

Öberg begärde efter ensittarlagens tillkomst 1925 att få inlösa marken, vilket beviljades. Lagfarten blev klar först 1931.
Vid en storm någon gång 1927-1928 blåste kvarnvingarna av. Efter denna olycka blev det ingen mera malning i kvarnen.

1929 såldes kvarnen till Östra Södermanlands Kulturhistoriska förening i Södertälje. Priset var 1300 kronor.
Kvarnen flyttades till Torekällberget. 1989 brann kvarnen men återuppfördes kort efter.

1935 blev sonen Herbert Öberg ägare till fastigheten, som fortfarande är i familjen Öbergs ägo.

Utdrag ur intervju med Ulla Warnander, Sjödal, född 1921:
”Det var en mycket liten stuga vid kvarnen då åt den stora familjen så farfar Johan hyrde in familjen vid Långens torp (tror Ulla) medan han byggde om stugan. Den nya stugan fick flera rum och veranda och glasveranda uppepå. Ulla vet inte var kvarnen kom ifrån.

Där fanns en damm vid kvarnen där de alltid hade levande fisk, som i en sump. Man fiskade i Noraviken. Beträffande kvarnen så var Ullas pappa Kalle-Ville med och monterade ner den 1927 och deltog i uppbyggnaden på Torekällberget 1928.

Barnen var Fridolf, Frithiof, Brynolf, Karl Wilhelm, Nanny, Fanny och Astrid.

Astrid blev gift med fiskaren Pettersson och bodde vid Hornö. Fanny gifte sig med henrik Gustavsson, som också var fiskare, och de bodde vid Sandvik. Han rodde med fisken till Trosa, på vintern åkte han spark. Farfar lärde upp sina pojkar till byggmästare, så alla byggde var sitt hus utom Herbert som stannade kvar hemma vid kvarn. Fridolf byggde vid Harlöt (Fridal), Frithiof byggde Frithiofsborg i Egelsvik och Brynolf byggde Aspbacken. Kalleville byggde ju Sjödal.”


Bilder och dokument från Nora kvarn, Mörknora kvarn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anne-Marie de Mander