Stortjärnen

Kategori: Sjö

Koordinater: 62.403848, 13.641128

Information om Stortjärnen

Tjärn strax uppströms Hedeviken, förbunden med Ljusnan genom en kort bäck. Stortjônna har en yta på omkring 12 hektar och ett största djup på ca 18 meter och den ligger i ett område med övervägande sandig jordmån. Vid Stortjärnen finns ett gapskjul uppsatt intill den så kallade Promillevägen mellan Hede och Sörviken. Framför allt längs tjärnens västra men även vid dess norra strand har man funnit rester av stenåldersboplatser.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne