Älmås

Kategori: Torp

Koordinater: 56.935071, 12.836537

Information om Älmås

På 1830-talet bodde 39 personer i Älmås, där fanns två stycken gårdar, ett soldattorp och en backstuga. Omkring 1875-1880 släppte Hjulebergs gods, som då var ägare till Älmäs, en stor mängd ungdjur på bete i Älmås skogar. Följden av detta blev att de boende i Älmås blev undanträngda och kund inte försörja sig. Efter 1880 har ingen bott på lilla Älmås, och efter 1918 var Älmås öde. Den 3 juli 1947 störtade ett bomplan typ B18 i Älmås, båda i besättningen omkom.

Texten hämtad från Abildsboken, mer om flygolyckan 1947 hittar man på hembygdsföreningens hemsida www.abild.se under rubriken Hänt i Abild.


Bilder och dokument från Älmås

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Jan Svensson
Har ni några bilder eller text kontakta 0708-824906 e-post jan39@telia.com