Slängbäcken, Härad

Kategori: Bebyggelselämning

Torp vid Näsbyholm

Koordinater: 59.366758, 16.938856

Information om Slängbäcken, Härad

Torp på Näsbyholms ägor


Före 1813 benämnes torpet för Gökstens Torp eller Gökstenstorpet.

Från 1813 -1818 benämnes torpet Gökstens Torp eller Slängbäcken.

I HFL 1818  – 1832 benämnes torpet Slängbäcken eller Gökstenstorp

Torpet Slängbäcken även kallad Bäcken

Torpet raserades 1860.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom