Melösa By

Kategori: By

Melösa är en välbevarad radby, som ligger långsträckt väster-öster. De flesta gårdstomterna har sin ursprungliga form söder om bygatan.
Byn ligger 2 km norr om Bredsättra kyrka med gräns i norr till Egby socken och i väster till Köpings socken. Själva byn är byggd på lithorinavallen intill östra landsvägen i ett öppet landskap som sträcker sig ner till Östersjön. Bygatan har varit stensatt med kullersten till slutet av 1960-talet då den asfalterades.
Byn har tät samlad bebyggelse med delvis sammanbyggda ladugårdslängor. De äldsta och bäst bevarade boningshusen är från 1700-talet och står på nr 3. Annars är de flesta mangårdsbyggnaderna uppförda omkring sekelskiftet 1900 med hög stenfot av kalksten.
Under 1900-talets första år och framåt har ladugårdar och ekonomibyggnader tillkommit norr om bygatan, de flesta på 1930-talet.
Man hade då tillgång till utsyningsvirke från Böda kronopark, en rätt som numera är upphävd. Stora naturrikedomar av grus finns i byn, vilket användes till vägbyggnadsmaterial på 1960- och 70-talen. Melösa har en inbjudande sandstrand med långgrunt vatten, vilken lockar turister och campare, som ger liv och rörelse åt byn sommartid.

Koordinater: 56.859460, 16.823048

Information om Melösa By

Melösa är en välbevarad radby, som ligger långsträckt väster-öster. De flesta gårdstomterna har sin ursprungliga form söder om bygatan.
Byn ligger 2 km norr om Bredsättra kyrka med gräns i norr till Egby socken och i väster till Köpings socken. Själva byn är byggd på lithorinavallen intill östra landsvägen i ett öppet landskap som sträcker sig ner till Östersjön. Bygatan har varit stensatt med kullersten till slutet av 1960-talet då den asfalterades.
Byn har tät samlad bebyggelse med delvis sammanbyggda ladugårdslängor. De äldsta och bäst bevarade boningshusen är från 1700-talet och står på nr 3. Annars är de flesta mangårdsbyggnaderna uppförda omkring sekelskiftet 1900 med hög stenfot av kalksten.
Under 1900-talets första år och framåt har ladugårdar och ekonomibyggnader tillkommit norr om bygatan, de flesta på 1930-talet.
Man hade då tillgång till utsyningsvirke från Böda kronopark, en rätt som numera är upphävd. Stora naturrikedomar av grus finns i byn, vilket användes till vägbyggnadsmaterial på 1960- och 70-talen. Melösa har en inbjudande sandstrand med långgrunt vatten, vilken lockar turister och campare, som ger liv och rörelse åt byn sommartid.


Bilder och dokument från Melösa By

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Melösa ByBebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Astrid Westerman