Mosstorpet

Kategori: Torp

Koordinater: 59.832071, 12.685775

Information om Mosstorpet

Torp.
Mossen på ekonomiska kartan.
Torpet utlagt
(OrtReg 1941)
(Ev är detta Mosstorpet ?)

Koordinater (x/y) 6638854 / 1325100 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av resterna av husgrund 7 m l (VNV-ÖSÖ), i den bevarade sidan, med spismursröse, rester av stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 126:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Urban Larsson