Hemmor

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 57.228954, 18.595929

Information om Hemmor

Är 1570 anges ägarens namn ha varit Olof. Mellan 1631-53 ägdes gården av Hans Jakobsson som blev domare och den i särklass störste jordägaren i När. År 1653 brukade han Hemmor, Bomunds i Burgen, Hallsarve och Rigges och hade tidigare även varit ägare till Pilgårds och Smiss gårdar. På 1670-80-talet ägdes Hemmor av strandridaren i Närshamn Peder Johansson Pois (1623-94). Även Peders son Eric Pois var strandridare och för dem var innehavet av Hemmor viktigt eftersom det fanns en kalkugn i kanten av burgen och intresset för export av kalk var stort. Jordbruket blev dock lidande eftersom de bodde kvar i strandridaregården och lät anställda sköta jordbruket. Strandridarepoken avlöstes av prästerskapet då kyrkoherden i När, Jöns Broander, år 1710 köpte Hemmor av Pois för 200 daler. Broander hade sedan anställda som skötte gården. Hans måg Georg Westphal (1697), som sedan blev präst i Sanda, var därefter bosatt på Hemmor och fick med sin hustru Magdalena Elisabet (1708) nio barn. I slutet av 1740-talet köptes Hemmor av riksdagsmannen Jöns Jöransson på Folke och Hemmor delades upp mellan hans tre söner. Delningar som lett till nya parter har sedan gjorts och på 1930-talet var Hemmor uppdelat i 17 olika gårdsdelar.


Bilder och dokument från Hemmor

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad