Kvarteret PLATSVAKTEN

Kategori: Kvarter

Koordinater: 59.132471, 16.733908

Information om Kvarteret PLATSVAKTEN

Kvarterets sydöstra hörn låg utanför det gamla regementsområdet och är därför bebyggt med en gul hyresfastighet från 1910-talet. Huset har vackra fönsteromfattningar och spröjsar.
Under slutet av 1920-talet bebyggdes kvarteret längs Kungsgatan och Hemgatan. Alla dessa hus hade ursprungligen grov, gråbrun spritputs utom Platsvakten 6, en gul trävilla. Idag (1992) har två av husen tilläggsisolerats utvändigt med röd stående fasspont alternativt vitt fasadtegel.
I kvarterets nordvästra hörn ligger brandstationen, förråd och verkstäder i gult fasadtegel. Här ligger även en av de få kvarvarande byggnaderna från Södermanlands regementes tid, ett gammalt kokhus med faluröda fasader, falsat plåttak och tegelskorstenar.

Nedanstående fastigheter finns i kvarteret:
Platsvakten 3 – Hemgatan 5 – Kullen
Platsvakten 4 – Hemgatan 7
Platsvakten 6 – Källgatan 3
Platsvakten 7 – Kungsgatan 12
Platsvakten 9 – Kungsgatan 8
Platsvakten 10 – Kungsgatan 6
Platsvakten 11 – Hemgatan 3 – Gård 81 B
Platsvakten 12 – Kungsgatan 10
Platsvakten 14 – Brandstation, kokhus


Bilder och dokument från Kvarteret PLATSVAKTEN

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com