Lilla Lodhult

Kategori: Gård

Koordinater: 57.845945, 15.401151

Information om Lilla Lodhult

Lilla Lodhult är en gård i Norra Vi som ligger i Sörskaten.
Den ligger på vägen Ådala -Ydrefors på vänster sida i en dal. Lilla Lodhult fanns med redan 1642 i husförhörslängden. 1648 förlänades gården till Åke Hansson Ulfsparre, det blev då en frälsegård, avkastningen på gården användes till officerspensioner. Ägare till Lilla Lodhult under 1600-1700-talen var bland annat Ulfsparre, Von Schar som lade den under Ribbingshof, Leijonhielm och Kocken. Gården beskrevs 1735 vara en frälsegård om 1/4 mantal med 2 åbor. Kockens sterbhus sålde den 1778 till änkepastorskan Maria Tockenstrand och hennes 3 döttrar, en av dem Catarina Tockenstrand var gift med inspektor Lars Loden som bodde där i många år. 1818 köptes gården av Sergant Fredrik Pettersson vars fru Elisabeth Tinnerstedt ägde en del i gården och de bodde där. 1828 såldes den till Charles Emil Gyllenhammar. 1833 såldes den till Petter Hansson i Herrmannebo, han ägde den i 40 år. 1874 sålde han den till Edsvalla bruks AB i Värmland. 1880 såldes gården till Axel Fagerholm i Wenselholm för 8000:- men redan samma år den 17 sept 1880 sålde han den till Serganten Conrad Malmgren Bäckaskog för 8000:- . Malmgren byggde nytt boningshus med 2 lägenheter 1885, ny ladugård byggde han 1895 med plats för 16 nötkreatur och 2 hästar. 1908 dog Malmgren och gården ärvdes då av sonen Daniel och dottern Maria. Daniel sålde sin del och flyttade till Kaga. Den köptes av Marias svärfar Johan Oskar Johansson i Gallebo. 1917 köpte Trävaruaktiebolaget Sommen hela Lilla Lodhult för 40000:- men sålde det efter någon tid till Boxholms bolag . Arrendator på gården blev Emil Karlsson. 1927 avstyckade Boxhoms AB 48 hektar, varav 10,5 ha åker, och resten bete och skog. 1929 köpte Emil Karlsson gården för 11700:-. Han arrenderade ut gården till Johan August och Anna Karlsson. Men från 1934 brukade han gården själv. 1944 sålde han gården till Fritjof och Maja Andersson. 1959 köpte Sylvia och Nils Carlsson gården av sterbhuset. Fritjof dog 1952 .De brukade den till 2002 då tog sönerna Agne o Örjan över gården och brukar den.Det har gjorts mycket repartioner under åren och 1961 drogs strömmen och första lampan tändes 16 novenber 1961.


Bilder och dokument från Lilla Lodhult

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Lilla Lodhult
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Sylvia Carlsson